Energiudspil – Husk vilkårene for husstandsvindmøller

Regeringens udspil om hurtig udbygning af vedvarende energi på land, med energiparker og mindre bureaukrati som værktøjer, er grundlæggende godt og nødvendigt. Det er vigtigt, at man i den forbindelse ikke glemmer landbefolkningen og deres muligheder for opstilling af husstandsvindmøller, lyder det fra Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Nordisk Folkecenters testcenter for små og mellemstore vindmøller, Hundborg, Thy.

Danmark er verdensførende indenfor vindmølleteknologi. Ikke kun når det handler om store vindmøller, men også de små. Verdens bedste husstandsvindmøller, som er møller op til 25 kilowatt og en max højde på 25 meter, bliver produceret og gennemtestet i Danmark. Det har mange danskere i landdistrikterne opdaget, og derfor blev der for år tilbage opstillet en del husstandsvindmøller. Men. Mange kommuner har i deres sagsbehandling sidenhen skruet op for vægtningen af ”landskabelige hensyn”, hvilket i mange egne har gjort det umuligt for folk i landdistrikter at få lov at opstille en husstandsvindmølle. 

– Til trods for, at Rusland-Ukraine krigen og den deraf følgende energikrise har skabt et udtalt samfundsbehov og -ønske om mere vedvarende energi, så løber mange stadig panden mod den kommunale afslagsmur, når de ansøger om opstilling af en husstandsvindmølle, siger Jane Kruse, forstander for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, og fortsætter:

– Vi hilser derfor regeringens energiudspil og signalerne om mindre bureaukrati og benspænd for projekter med vedvarende energi velkommen. Det er vigtigt, at det princip ikke kun gælder for store energiparker, men også får hr og fru landdistriktsbeboers ønsker og investeringsvilje i decentrale VE-løsninger som for eksempel husstandsvindmøller. 

Øget interesse og investeringslyst 

Ruslands overfald på Ukraine affødte øjeblikkeligt kraftigt svingende elpriser og dernæst en markant forøget interesse for investering i husstandsvindmøller. Kommunernes efterfølgende varmeplaner, som utvetydigt beskriver, hvem der kan, og hvem der ikke kan, regne med fjernvarme i fremtiden, har kun gjort interessen endnu større.  

– Derfor er det vigtigt, at der er sammenhæng og lighed i tingene, for hvis vi vil sikre omfattende og hurtig omstilling af samfundets energiforbrug og -produktion til vedvarende energi, så er det afgørende, at alle der vil, også får lov til at bidrage. Både de, der vil investere i medejerskab af større energiparker, og de der vil skifte olie- eller gasfyr ud med en varmepumpe og dertilhørende husstandsvindmølle. Og der er der rigtig mange, der gerne vil, men som i dag ikke får lov, siger Jane Kruse.