Driftstekniker i vedvarende energi under arktiske forhold, Ingerlatsinermut issittumi piujuaannartumik nukissiuteqarnermut teknikeri

Projektinformation

PartnereNukissiorfiit, Grønlands Energiselskab
Grønlands Tekniske Skole KTI
Svalbard Folkehøgskole, Norge
Herningsholm Erhvervsskole, Danmark
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Danmark
Periode2021-2023
LandeDanmark, Grønland, Norge
FundingNordplus Voksen 2021
ProjekttypeKapacitetsopbygning, uddannelse, udvikling


FN's Verdensmål i projektet

Projektet støtter det grønlandske selvstyres målsætning om ”at energiproduktionen i så stort omfang som muligt skal omlægges til vedvarende energiformer”.

Derudover dækker projektet FN's verdensmål nr. 4: Kvalitetsuddannelse og 7: Bæredygtig Energi.


Bagggrund

Især den arktiske region er afgørende for klodens klimafremtid. Arktis er præget af mindre samfund, der på grund af afstande og klima ikke har mulighed for at blive tilsluttet det nationale elnet. I dag forsynes størstedelen med fossil energi. At skifte til så meget vedvarende energi som muligt er en massiv udfordring, som kræver ny viden og uddannelse.

Partnerne har fundet sammen i dette projekt for at understøtte den grønne omstilling i Arktis. Nukissiorfiit har en klar opgave om den offentlige energiforsyning i videst muligt omfang skal være baseret på vedvarende energikilder, inden 2030. De har brug for at efteruddanne deres medarbejdere.

Svalbard Folkehøgskole har til opgave at øge kendskabet til arktiske forhold i en klimakrisetid, og at uddanne studerende fra hele verden i bæredygtige løsninger hertil.

Nordisk Folkecenter understøtter innovation, uddannelse og kompetenceopbygning for en mere bæredygtig verden, og ser udviklingen i Arktis som helt central for succes i den forbindelse.

KTI og Herningsholm er to velanskrevne uddannelsesinstitutioner, der her supplerer hinanden med konkret uddannelsesfaglig viden, erfaring og rekrutteringsgrundlag for såvel studerende som lærere.

Omfanget af klimaforandringer i cryosfæren er afgørende for det globale klima. At få Arktis med i klimakampen kan kun opnås gennem relevant uddannelse af folkene ude i bygderne, og udbredelse af viden til hele befolkningen.

Mål

Projektet har til formål at udvikle og udbygge de nordiske landes position i forhold til omstilling til ren vedvarende energi med fokus på borgerinddragelse og tilstedeværelse i Arktis.

Projektet skal udvikle et innovativt undervisningsmateriale, der understøtter og udbreder kompetencer relateret til brugen af vedvarende energi i Arktis.

Uddannelsens indhold:
Der skal udvikles en uddannelse som kombinerer viden om arktiske forhold med praktisk viden om teknologier der udnytter vedvarende energikilder. Uddannelsens grundmoduler skal kunne tilgås med en ufaglært baggrund.

Deltagerniveau:
Uddannelsen giver arktiske unge en reel uddannelse (for ufaglærte), en efteruddannelse (for folk med en faglært baggrund), og et formål. De bliver essentielle for udbredelsen af viden om vedvarende energi i arktiske ø-samfund. Uddannelsen giver den unge, der ønsker at blive i ø-samfundet, mulighed for at finde beskæftigelse.

Organisationsniveau:
Virksomhederne vil kunne deles om en tekniker, hvor der er færre opgaver eller for få kompetente folk.

Sektorniveau:
Arktis får teknikere der er særligt uddannede i at varetage installation, vedligehold og fejlfinding på vedvarende energianlæg i det arktiske miljø, og derved understøtte realiseringen af de politiske mål.


Tur til Grønland, november 2021, i billeder

Tonny Brinks, teknisk chef ved Nordisk Folkecenter, billeder fra sin tur til Grønland, hvor de bl.a. besøgte KTI og Nukissiorfiit.

Pressemeddelelse til danske medier

I maj 2021 sendte Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi en pressemeddelelse til danske medier om det nye projekt.

Læs pressemeddelelsen (dansk) her.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


Projektpartnere

Nordic Folkecenter for Renewable Energy

Projektet er støttet af Nordplus Voksen 2021