Solen og vinden er alles ejendom og sender ingen regning. Derfor vil de lande, der går forrest i omstillingen fra de fossile energiformer og atomkraft til vedvarende energi, være de første, der høster frugterne. Over for resten af verden kan de vise fordelene for økonomi, beskæftigelse, klima, sundhed og en fredelig udvikling. Denne omstilling er de kommende generationers største og mest uomgængelige opgave. Der er ingen tid at spilde.

Preben Maegaardvedvarende energi pioner og grundlægger af Folkecenter

Preben Maegaard

Seneste nyt:

Ældre nyheder

Aktiviteter

Uddannelse og information om vedvarende energi

Siden 1983 har vi arbejdet for at udskifte fossile brændstoffer med grønne teknologier. Sol og vind, samt en lang række andre teknologier, kan gøre et fossilfrit samfund muligt, hvis de kombineres korrekt. De nuværende teknologier er dog ikke tilstrækkelige til at sikre overgangen: uddannelse og best practice er nøgleordene, og derfor har vi, siden vores grundlæggelse, dannet fremtidige energieksperter.

> Læs mere

SMEs

Samarbejde med grønne SMVer

En bæredygtig planet har brug for kreativitet og innovation - den har brug for økoprenører og grønne små og mellemstore virksomheder (SMVer). Har du en god ide, er du økoprenør eller grøn SMVer, så bare rolig, du står ikke alene – vi er her for at hjælpe dig!

> Læs mere

Research and development

Forskning og udvikling

I forskningsfeltet for vedvarende energi, ligesom i alle andre, er der en konstant efterspørgsel efter forbedret viden og løsninger. Vi udfører forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med danske og internationale universiteter, forskningscentre, SMVer, lokale myndigheder og andre civilsamfundsorganisationer for at udvikle en løsning på den grønne overgang.

> Læs mere

> Læs mere

Testing and demonstration renewable energy

Test og demontration

Der findes ikke én enkelt løsning på alle jordens klima- og energiproblemer – forskellige energikilder og vedvarende energiteknologier skal fungere sammen. Vores levende laboratorium, Landsbyen for Grøn Forskning, demonstrerer hvordan forskellige energiløsninger kan kombineres for at opnå det ultimative mål om 100 % vedvarende energi.

> Læs mere

Renewable energy in developing countries

Implementering af vedvarende energi i udviklingslande

Alle har brug for ren energi! Manglende adgang til ren og moderne energi er en af de største og mest presserende energiudfordringer, som vi skal tage hånd om. Vi har etableret solbelysnings-projekter i Afrika siden 1998. Folkecenteret har i samarbejde med NGOer og leverandører installeret solsystemer på mere end 300 skoler. Men det er kun begyndelsen ...

> Læs mere

Transfer of renewable energy know-how

Udveksling af know how og best practice

Vi skal ikke genopfinde den dybe tallerken. Vi støtter op om både nationalt og internationalt samarbejde og vidensdeling for en hurtig, ressourceeffektiv og omkostningseffektiv overgang til et mere bæredygtigt energisystem. Vi indsamler den bedst tilgængelige viden fra hele verden, og hjælper med at gøre det til din.

> Læs mere