FN's Verdensmål på Nordisk Folkecenter

Sustainable development goals
SDG 1

1. Verdensmål: Afskaf fattigdom

På Nordisk Folkecenter er der udviklet en meget kraftfuld opfindelse: Solgeneratoren. Denne enhed omdanner jævnstrøm, som kommer fra solpaneler til vekselstrøm, som dermed kan bruges til elektriske apparater (det kan du opleve ved siden af ​​hovedbygningen på Nordisk Folkecenter, hvor "Café Solaire ligger). Planerne er at videreudvikle solgeneratoren op til en kapacitet på 3-5 kW, hvilket betyder, at den har potentiale til at bringe vigtige mængder elektricitet til landlige samfund og landsbyer i Afrika og i andre udviklingslande. Det vil med tiden reducere fattigdom. Takket være elektricitet er der langt flere muligheder både for at arbejde og for at øge livskvaliteten i familier.


SDG 3

3. Verdensmål: Sundhed og trivsel

Her på Nordisk Folkecenter kan du finde en udstilling af brændeovne, som er udviklet til husholdninger i Afrika, fordi familier ofte bruger åben ild i huset, hvilket er farligt og ekstremt sundhedsskadeligt. Derudover kan solgeneratoren også bruges til madlavning, hvilket giver et helt ild- og røgfrit miljø.

Folkecenteret har også et testlokale, Lys Laboratoriet, som er ¼ af et typisk klasseværelse i Afrika. Der tester vi, hvordan man belyser rummet mest effektivt med lysdioder, så det laveste elforbrug opnås. Ved at bruge LED undgår vi desuden brugen af ​​olielamper, som udsender dårligt lys og en høj mængde af skadelige stoffer. Disse olielamper skal ikke kun udskiftes i klasseværelser, men også i husholdninger, hvor lamperne bruges til at læse, skrive eller blot oplyse rummet. Folkecenteret forsker i øjeblikket i alle disse applikationer.


SDG 4

4. Verdensmål: Kvalitetsuddannelse

Folkecenteret giver mulighed for at deltage i et tainee forløb, som er åbent for alle, der har interesse for vedvarende energi, uanset uddannelsesbaggrund. I forløbet kan folk lære om vedvarende energi inden for en periode fra et par uger op til seks måneder eller mere. Ydermere gennemføres der yderligere organiserede og on-demand undervisningsaktiviteter året rundt. Nordisk Folkecenter tilbyder også videnoverførsel i både udviklede og udviklingslande med det formål at udbrede viden om vedvarende energiteknologier.

Alle disse programmer er tilgængelige for alle - uden forskelsbehandling.


SDG 5

5. Verdensmål: Ligestilling mellem kønnene

I Afrika bliver kvinder og børn, hovedsagelig piger, hjemme, da de skal opfylde deres pligter i husholdningen; det betyder også, at man samler brænde til bålet derhjemme for at tilberede maden, som er grundlaget for at overleve. Børn, især piger, er derfor ikke i stand til at gå i skole. Ved at give familier effektive og moderne, teknologier, såsom brændeovne og solgeneratoren, reduceres eller forsvinder mængden af ​​træ, der skal indsamles, fuldstændigt. Og det resulterer i mindre eller ingen tid brugt til netop det.. Tiden kan i stedet bruges på at gå i skole. Desuden overføres teknologisk know how ikke kun til mænd, men også, og måske særligt, til kvinder - det hjælper dem til at være mere ligeværdige med hensyn til energiproduktion og -forbrug. Derudover opfordrer Nordisk Folkecenter også kvinder til at deltage i relevante uddannelser ved at give nedsatte deltagerbetalinger.


SDG 7

7. Verdensmål: Bæredygtig energi

Folkecenteret gør sit bedste for at øge andelen af ​​vedvarende energi på verdensplan og udbrede den - især til regioner, der har stort behov for ren energi, og som er mere sårbare over for virkningerne af klimaændringer. Energieffektivitet, sol-, vind- og biobrændselsløsninger er blot nogle eksempler på teknologier, Folkecenteret fortæller om, underviser og uddanner i. Folk kan lære eller blive trænet i løsninger, som allerede har vist sig at virke, så de kan komme væk fra skadelige brændstoffer og forbedre deres levevilkår ved hjælp af vedvarende energi. Alt dette på en demokratisk måde.


SDG 8

8. Verdensmål: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) spiller en stor rolle i samfundet, hvorfor Folkecenteret har et anderledes samarbejde med dem. Nordisk Folkecenter hjælper dem med at finde finansiering, foretage markedsanalyser, bygge og teste prototyper og også teste dem. Desuden kan SMV'er deltage i et af uddannelsesprogrammerne for at opbygge viden om vedvarende og bæredygtig energi, som derefter kan bruges i deres daglige drift. Støtten fra mikro SMV, (2-20 ansatte) er med til at holde balancen mellem store og små virksomheder, så de sidste har en chance for at overleve, tjene penge og være en del af markedet.


SDG 10

10. Verdensmål: Mindre ulighed

Med projektet "Light over Africa" yder Folkecenteret et stort bidrag til at mindske uligheder, da det er med til at belyse husstande og skoler, men også, metaforisk, hoveder. Projektet giver ikke kun børn mulighed for at lære, men også voksne; på grund af arbejde er sidstnævnte hovedsagelig kun i stand til at tage kurser om natten, når der er lidt lys til rådighed. Folkecenteret foreslår en løsning, som kombinerer solenergi, LED-teknologi og batterier (eller powerbanks) for at løse dette problem. LED'er kræver kun få watt, hvilket gør disse installationer meget overkommelige og effektive (en hel klasse kan forbruge så lidt som 9 W, hvilket er 1/10 af et konventionelt pæreforbrug). Ydermere spreder Folkecenteret viden og teknologi til udviklingslande via uddannelsesforløb, som mindsker uligheder, da folk selv kan bygge og forstå teknologierne og udnytte denne viden. Således har også udviklingslande mulighed for at forbedre deres folks leve- og arbejdsvilkår.


SDG 13

13. Verdensmål: Klimaindsats

Folkecenteret gør opmærksom på at vedvarende energi er en nødvendighed for at mindske klimaforandringernes indvirkning på menneskers liv. Det sker ved uddannelse, politisk arbejde, deltagelse i internationale møder (bl.a. COP15-COP26) og samarbejde med lokalsamfund i såvel Danmark som udlandet. Samarbejdet i udviklingslandene foregår hovedsageligt gennem lokale ngo'er. Vi har i øjeblikket Folkecentre i både Mali, Uganda, Chile og flere er planlagt.


SDG 16

16. Verdensmål: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Her på Nordisk Folkecenter er der mange forskellige nationaliteter repræsenteret. Ikke kun folk fra Danmark eller Europa deltager i trainee-forløbet - vores trainees kommer fra hele verden. Der er intet kontinent, hvor vi ikke har haft trainees fra, og vi er stolte af at kunne sige, at folk fra næsten alle lande i verden har besøgt Folkecenteret. Ved at sætte trainees og medarbejdere i stand til at (sam)arbejde og leve i et så forskelligartet arbejdsmiljø, yder Folkecenteret et stort bidrag til at mindske fordomme og meget almindelige stereotyper mellem forskellige kulturer. Alle har mulighed for at komme i kontakt med nye kulturer, opbygge nye venskaber og kontakter over hele verden. At være mere fordomsfri og se at, ja, vi er alle forskellige, men samtidig lige, hjælper med at reducere frygten for den "anden" og forbedrer følelsen af ​​en forenet og lige verden.


SDG 17

17. Verdensmål: Partnerskaber for handling

Da det er svært at nå alle målene alene, er samarbejde med andre institutioner og organisationer nødvendigt. Nordisk Folkecenter samarbejder ikke kun med organisationer i Danmark, men også i udlandet. Folkecentrene i Mali, Uganda og Chile muliggør også netværket af mennesker, der arbejder sammen - og det giver dem endnu større indflydelse. Det hjælper med at komme hurtigere frem takket være den information, der deles mellem deltagerne, og den hjælp, vi tilbyder hinanden.