Workshop i LAG & FLAG om Verdensmålene

Skrevet af: Pernille Manicus, oversat af: Pernille Manicus

Hvad er bæredygtig landdistriktsudvikling? Hvordan sikrer vi levedygtige samfund i Thy og på Mors? Og hvordan kan risikovillig kapital understøtte en bæredygtig udvikling?

Spørgsmålene blev livligt debatteret på en workshop i LAG & FLAG Thy-Mors den 5. september 2022, faciliteret ved Gitte Davidsen fra Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Gennem FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling blev der undersøgt, hvilke strategiske retninger en ny kommende strategi kan pejle for at sikre en bæredygtig udvikling ved kystområder og landdistrikterne i Thy og på Mors.

Jane Kruse, forstander ved Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, fortalte hvordan Folkecenteret arbejder med Verdensmålene.

Passioneret debat

Snakken gik livligt rundt om bordene, allerede inden workshoppen startede. Fremmødte var engagerede og interesserede i aftenens dagsorden. Første punkt var Verdensmålene.

Workshoppen indledtes med en gennemgang af Verdensmålene 1 – 17. Allerede her var deltagerne engagerede, og havde flere kommentarer til de enkelte mål, og det er en rigtig god start, fortæller Gitte Davidsen, bæredygtighedskoordinator ved Nordisk Folkecenter:

”Det er det første skridt, når man vil arbejde med Verdensmålene: at debattere dem, komme på eksempler og sætte det i perspektiv – enten ud fra ens eget, en forenings, en virksomheds eller et samfunds perspektiv.”

Og Gitte Davidsen understregede på workshoppen, at det er vigtigt, at LAG & FLAG ikke prøver at favne alle Verdensmålene på én gang:

”Vi kan ikke hver især som forening, organisation, virksomhed eller menneske løse alle 17 mål, så det er vigtigt at udvælge de indsatsområder, hvor man kan gøre en forskel.”

Privilege walk

I løbet af workshoppen fik deltagerne stillet flere opgaver, som skulle debatteres enten to-og-to eller i grupper – alle opgaver relateret til LAG & FLAG’s videre arbejde med Verdensmålene. Opgaverne blev afbrudt en enkelt gang af en smuttur udenfor, hvor deltagerne skulle på en privilege walk: deltagerne stod på en lang række og tog et skridt frem, for hver gang de kunne nikke ja til visse privilegie-udsagn. Tag et kig i boksen til højre, og se eksempler på nogle af udsagnene.

Privilege walk: tag et skridt frem, hvis du kan sige ja til følgende udsagn

Du har mere end 1,9 USD (12-13 kr.) at leve for pr. dag
Du drikker mindst 1,5 liter vand om dagen
Du har en mobiltelefon
Du har spist morgenmad i dag
Du har ikke haft Corona
Din virksomhed har opsat solceller eller vindmølle - eller arbejder frem mod det

En god workshop

Stemningen under workshoppen var ikke til at tage fejl af, og Annette Qvistgaard, forkvinde i LAG & FLAG Thy-Mors, kunne godt mærke på deltagerne at de var meget engageret i at inddrage Verdensmålene i LAG & FLAG Thy-Mors’ fremtidige arbejde:

”Der har været utrolig god debat ved bordene, og ved hver pause har folk været meget engageret og været rundt og tale om det Verdensmål de brænder for. Det har været en god workshop, fordi vi har haft tid til at høre de forskellige passioner, og hvorfor folk synes det ene verdensmål frem for det andet er relevant i vores kontekst her i Thy-Mors.”

Efterfølgende blev der afholdt stiftende generalforsamling, hvor Annette Qvistgaard blev genvalgt som forkvinde.

Billeder fra workshoppen