Nordisk Folkecenter om mikro- og minivindmøller

Skrevet af: Pernille Manicus

There is a lot of attention towards mini and micro wind turbines at the moment, and below we have collected some points about this type of wind turbine. Nordic Folkecenter has actually tested mini wind turbines several times.

Minivindmøller er principielt bygget til at lade batterier og leveres derfor som udgangspunkt i 12, 24, 36 og 48 volts (jævnstrøm) udgaver afhængig af, hvor mange batterier der kobles på. Derfor kræver det en inverter, som vil omforme batterispændingen til 230 volt vekselstrøm, som er det, der kommer ud af din stikkontakt.

Mini- og mikrovindmøller er primært anvendt steder, hvor der ikke er adgang til det offentlige elnet, fx i det maritime og ved off grid fritidshuse. Derudover er mini- og mikrovindmøller ikke udviklet til de mange årlige driftstimer (ca. 6000 timer) modsat en dansk produceret husstandsvindmølle.

En test på Nordisk Folkecenter

En af de minivindmøller, Nordisk Folkecenter har testet, er en 600 watt mølle med en rotordiameter på 1,5 meter placeret på et 12 meter tårn i Thy. Den producerede på et år 400 kWt. Det svarer til energien i 40 liter olie eller 85 kg træpiller.

Levetiden for den testede mølle var to år. Efter to år begyndte møllen at støje kraftigt, , og magneterne i møllen rustede og ødelagde møllen. Det til trods for, at den testede 600 watt mølle skulle ses som et produkt af høj kvalitet med en pris på 20.000 kroner.

Den fulde investering på mølle + tårn (fordi tower is power) + inverter + fundament (+ batterier) i en privat opstilling vil beløbe sig til omkring 50.000 kroner, og så bliver det i dette tilfælde nogle meget dyre kWt (lærepenge), når produktionen ikke er højere.

Hvis man ikke selv er i stand til at udføre reparationer og vedligehold på møllen, må man påregne en udgift til et servicefirma, som let kan løbe op i 1.000 kroner pr. time.

De gode råd

Hvis du går med overvejelserne om at erhverve dig en mikro- eller minivindmølle, så kan du tage nedenstående med i dine overvejelser:

Selvom reglerne for mini- eller mikrovindmøller er mere lempelige end for husstandsvindmøller, så skal du huske at søge kommunen om tilladelse til opsætning, inden du investerer.

Uanset størrelsen på vindmøllen gælder støjbekendtgørelsen for, hvor meget din vindmølle må støje, målt ved matrikelskel. Da mange mini- og mikrovindmøller ikke har en akkrediteret støjmåling, kan kommunen til enhver tid forlange at få foretaget en støjmåling. En sådan støjmåling kan løbe op i 30.000 kroner. Vælg derfor en certificeret mini- eller mikrovindmølle, hvor der er foretaget en akkrediteret støjmåling.

Flere tidligere testede mikro- og minivindmøller på Nordisk Folkecenter er fremstillet i aluminium og sammensat på en måde, hvor de næsten umuligt kan skilles ad og repareres på. Derudover vil aluminium med tiden ruste og oxidere.

Hvis du planlægger at bruge vindmøllen på landet og langt fra byer og bynære omgivelser, vil der formentlig ikke være nogen problemer omkring fx støj. Men i betragtning af den relativt korte levetid, omkostninger og vedligeholdelsesbehovet, kan du måske være bedre stillet med et par solceller.

Husk: når du investerer i mikro- og minivindmøller, så vær sikker på at du investerer hos den rigtige producent/forhandler. Du kan evt. se anmeldelser af virksomheder på Trustpilot.