Folkecenter deltog i borgermøderne arrangeret af Sydthy Energiforening

Borgermøder Sydthy Energiforening

By Trine Sund Kammersgaard

I uge 46 afholdt den nystartede Energiforeningen Sydthy borgermøder i Vestervig, Bedsted og Hurup. Nordisk Folkecenter deltog ved alle 3 møder. Ved mødet i Hurup fik Jane Kruse mulighed for at præsentere termovarme som en mulighed for mindre bysamfund uden for fjernvarmenettet.

Formålet med den nystartede forening er at organisere borgerne i Sydthy (De 3 postnumre: 7755 Bedsted Thy, 7760 Hurup Thy og 7770 Vestervig), så foreningens medlemmer får mest mulig medbestemmelse på planlægningen af energianlæg i området.

Ved møderne bød bestyrelsesleder Lisbeth Bang Nielsen velkommen. Herefter var der indlæg fra Jens-Philip Petersen fra Thisted kommune, som fortalte om kommunens plan for at sikre lokal opbakning til de energiprojekter som gennemføres i kommunen. Kommunen har i den forbindelse givet borgerne en slags vetoret som skal sikre, at kun projekter som kan opnå bred folkelig opbakning bliver gennemført. Efterfølgende fortalte Bjørn Holmgaard fra Vores Energi om erfaringen med fællesejede energianlæg og energiforeninger andre steder i landet, heriblandt Ærø og Hvidesande.

Energiforeningen Sydthy formål er endvidere, at sikre at en væsentlig del af ejerskabet an VE-anlæggene skal placeres i en lokalejet erhvervsdrivende fond. Fondens overskud skal anvendes til udvikling af lokalområdet, således at overskuddet kommer flest mulige borgere i lokalområdet til gode.

Fra Nordisk Folkecenterets side ser vi frem til at følge det videre arbejde på tætteste hold, og bidrage med vores erfaringer. For os er det vigtigt at bevare blikket på de husstande som ligger uden for fjernvarmenettet, og sikre den nødvendige støtte til at også de kan blive en del af den grønne omstilling. For eksempel igennem tilskud til udskiftning af oliefyr med varmepumper samt mulighed for at dele husstandsvindmøller imellem naboer.