Debatindlæg om Nordisk Folkecenters aktiviteter

Avisen Nordjyske bragte den 27. april en artikel, hvor tidligere formand Christian N. Grant rejser kritik af centrets bestyrelse og forstander og ytrer, at centret er gået i stå i en tidslomme og ikke formår at forny sig og følge med tiden. Tidligere medlem af bestyrelsen, Jens Otto Madsen, begrunder i samme artikel, hvorfor han har trukket sig fra bestyrelsen. Han mener ikke, at den tilbageværende bestyrelse har fulgt reglerne for almindeligt bestyrelsesarbejde.

Jane Kruse, forstander, og Per Thostrup, formand for Folkecentret har skrevet følgende debatindlæg som svar på kritikken, som er bragt i Nordjyske den 7. maj:

I weekenden den 27. til 28. april 2024 bragte avisen en artikel om Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Sdr. Ydby.

I 2022 omsatte Nordisk Folkecenter for 6.3 millioner kroner. Efter korrektion og revision af igangværende projekter forventer vi en tilsvarende omsætning for 2023. Dette betyder at vi har formået at løfte en fordobling af finanslovsbevillingen.

På nuværende tidspunkt har Folkecenteret fået bevilget 20 ansøgninger via ansøgninger til forskellige programmer inden for Folkecentrets arbejdsområde der alle udføres i samarbejde med eksterne aktører. Derudover er der fire projektansøgninger under behandling, hvoraf to er afsendt til bedømmelse i de puljer, vi har rettet vores ansøgninger mod.

Nordisk Folkecenter er en selvejende institution, der i daglig tale kaldes en NGO, hvilket står for “ikke-statslig organisation”. Folkecenterets formål er at fremme oplysning, vidensformidling samt udviklingsopgaver inden for vedvarende energi og rationel energiudnyttelse, både nationalt og internationalt, med særlig fokus på produktion og beskæftigelse i håndværk og mindre industri. Centeret leverer høj værdi og overholder de betingelser, som støtten bliver tildelt under.

Nordisk Folkecenter har ikke modtaget anmærkninger på dets årsregnskab i de 40 år, det har eksisteret. Samarbejdet med de personer, organisationer og virksomheder, som vores formålsparagraf omhandler, fungerer effektivt.

Folkecenterets 12 lønnede medarbejder, svarende til 6,8 fuldtidsstillinger, bidrager til opfyldelse af de i Danmark gældende planer for den grønne omstilling. Yderligere bidrager mere end 18 frivillige til centerets drift og projektarbejde i en fælles indsats for fremtidens fossilfrie verden baseret på folkelig inddragelse.

I bestyrelsen var der uenighed på grund af tillidsbrud, hvilket resulterede i valget af en ny formand til bestyrelsen. Tidligere formand Christian N. Grant kunne ikke opnå tillid på bestyrelsesmøde d. 12 marts. Uanset om suppleant kunne stemme eller ikke stemme, var der et flertal imod Christian N. Grant som formand. Ledelsen samarbejder naturligvis til enhver tid med den formand, som bestyrelsen vælger at konstituere.

Christian N. Grant blev på ingen måde ekskluderet. Derudover er Christian bekendt med de tiltag, der er til et generationsskifte, og at lederen tydeligt har meldt sin opsigelse pr. 31. december 2024. Derfor virker kritikken, ud over at være ukonkret, særligt speciel.

Vores kommentar for ny-indmeldelser i støttekredsen skal godkendes af bestyrelsen. Ja selvfølgelig har en folkelig organisation, der modtager eksterne midler og samarbejder med myndigheder, en paragraf for at sikre stabilitet og konstruktivt samarbejde.

Per Thostrup, formand for bestyrelsen
Jane Kruse, forstander
1. maj 2024