CEVELA, Center for Vedvarende Energi i Landdistrikter

Motivationen bag projektet

Landområder i Danmark står overfor mange udfordringer. Der er en skarp overgang i gang mod centralisering, hvilket fører til stigende urbanisering og større økonomiske og sociale forskelle mellem byer og landdistrikter. Landdistrikterne har lidt under udvandring og en aldrende befolkning. Lokale myndigheder lukker skoler, butikker lukker, og mange husstande og bygninger er forladt og falder fra hinanden. Samtidig giver hver syvende dansker udtryk for vilje til at bo på landet. Det er tre gange mere end i øjeblikket (YouGov for Momentum / KL, 2013).

Landdistrikterne i Danmark har et altoverskyggende behov for (skabelsen af) arbejdspladser for at fastholde og tiltrække bosætning – her kan små og mellemstore virksomheder (SMV) og vedvarende energi spille en afgørende rolle. Samtidig udtrykker kommuner og brancheforeninger behov for kvalificeret arbejdskraft.

SMV'er repræsenterer rygraden i dansk erhvervsliv. Det gælder især i udkants- og landkommuner, hvor de har særlig betydning for beskæftigelsen. Cirka 95 % af alle danske virksomheder har ni eller færre ansatte.

Danmark skal opfylde internationale klimamål og planlægge fuldt ud at erstatte fossile brændstoffer med vedvarende energi i 2050. Omstillingen til vedvarende energi indebærer investeringer på flere milliarder kroner, hvilket skaber rigelige erhvervs- og udviklingsmuligheder. Landdistrikter kunne (og burde) drage fordel af disse, da de besidder de fleste af landets vedvarende energiressourcer - vind, sol og biomasse. Med passende teknologier, rammebetingelser og færdigheder vil vedvarende energi føre til nye indtægter og iværksætteri i landdistrikterne.

Målsætning for Center for Vedvarende Energi i Landdistrikter

At øge beskæftigelsen i landdistrikterne ved at yde SMV'er støtte med hensyn til vedvarende energi og energibesparelser.

Projekt aktiviteter

  • Uddannelse
  • Rådgivning
  • Netværk
  • Udlejning af faciliteter til test, demonstration og events