Blade recycling example

Recycling of wind turbine blades

Up to 95 percent of the material and components in a modern wind turbine can be disassembled and reused. On the other hand, the wings, which typically consist of fiberglass held together by hardened epoxy glue, are difficult to separate. Therefore, in many places, old wind turbine blades are deposited indefinitely.

1000 W of installed wind/inhabitant

Danmark sætter record: 1 kW/indbygger i vind!

I år 2018 nåede Danmark en kapacitet inden for vindmøller på 1.000 Watt vindmølle kapacitet pr. indbyggere. Danmark er eneste land i verden med så høj kapacitet af vindenergi pr. indbygger.

Preben Maegaard, medlem af bestyrelsen for SolarSuperState, ønsker at flere lande i Europa vil følge Danmark. Han udtaler: ”Hvad der er sket i Danmark kan også ske i andre Europæiske lande. Nu er det tiden at andre lande installere 1.000 Watt vind pr indbygger. Det vil betyde mange nye jobs i det enkelte land”.