Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi er på Finansloven 2020

Folkecenter on Financial law
Billede fra stevepb, Pixabay

Bestyrelsen for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi glæder sig over, at finanslovs bevillingen til informationsaktiviteter på Folkecentret ikke bare fortsætter men forhøjes med 1 million kr. i 2020. Den hidtidige bevilling udløber til nytår, og det er derfor med stor tilfredshed, at vi fortsat får støtte til vores mangeårige arbejde for den grønne omstilling.

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi fokuserer på formidling af løsninger til den grønne omstilling, og her især på at få befolkningen med, og på at understøtte små og mellemstore virksomheder via innovation og fælles udvikling af gode produkter og services. Landdistrikternes udvikling er derfor også højt på vores dagsorden.

Nordisk Folkecenter har arbejdet for den grønne omstilling i mere end 35 år og har således et omfattende og varieret kendskab til netop dette område. Vor viden omfatter alt fra vindmøller og solenergi over forurening og CO2 til verdensmålene. Det er denne viden som vi med den øgede bevilling fortsat vil udbrede til glæde for de mange der endnu ikke har dybtgående kendskab til området. Det glæder vi os meget til.

Jane Kruse, forstander 4060 4551 jk@folkecenter.dk