Malinesisk energibesøg i Danmark

Pressemeddelelse Sdr. Ydby 5. august 2022

Ibrahim_trainees

Danskudviklet Solgenerator skal øge energiforsyningen i Mali gennem samarbejde mellem Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, søsterorganisationen Mali-Folkecenter og den danske virksomhed Energivagt.

I det vestafrikanske land Mali er klimaforandringernes øgede temperaturer og længere tørkeperioder noget, man har tæt inde på livet. Samtidig gør den ikke-indfriede efterspørgsel efter energi, at alt fra husholdninger til arbejdspladser har det vanskeligt med at fungere stabilt over tid. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Thy og Mali-Folkecenter har derfor igennem et par år samarbejdet med den danske virksomhed Energivagt om at udvikle en Solgenerator, som kan løse nogle af energiudfordringerne i Mali.

– I de senere år har vi i Mali-Folkecenter fokuseret på at opsætte 17.000 solcellepaneler på skoler, fødeklinikker og skadestuer og samtidig uddannet lokalbefolkningen til at vedligeholde dem. Men der er stadig lang vej igen før almindelige familier i Mali har adgang til tilstrækkelig og stabil energiforsyning, fortæller Ibrahim Togola, der er formand for Mali-Folkecenter og som i næste uge 32 (8. 12. august)gæster Danmark og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi for at koordinere det videre samarbejde.

Brug solenergien direkte uden tab

Med 12 timers sol hver dag det meste af året, udgør anvendelse af solgenerator et stort potentiale ved energi forsyning til arbejdspladser og husholdninger. En Solgenerator konverterer den jævnstrøm, der produceres af solcellepaneler til vekselstrøm, som så kan bruges direkte til at drive fx en ovn, et komfur eller el-værktøj. Ved at bruge energien direkte, undgår man det tab der ville være, hvis strømmen eksempelvis skulle lagres i et batteri, og samtidig er løsningen et enklere og mindre ressourcekrævende set-up.

– Solgeneratoren, som vi kender den i dag, kan levere den tilstrækkelige el til køkkenudstyr, der har en effekt på max 400 Watt. Men det er ikke nok for mange arbejdspladser, og derfor er vores mål at udvikle og opskalere Solgeneratoren, så den kan levere 3.000 W – altså 3 kW. Det vil være nok til fx at drive et svejseapparat, fortæller Jane Kruse, der er forstander for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, og fortsætter:

Et sådant udviklingsarbejde er dyrt, og derfor vil Folkecenter sammen med Energivagt og Mali-Folkecenter nu søge at skaffe to millioner kroner til finansiering af et to årigt udviklingsarbejde af Solgeneratoren. 

Folkecentre tæt forbundet

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi har fungeret som katalysator og testcenter for udvikling af vedvarende energiteknologier og bæredygtige løsninger siden 1983, og i slutningen af 90’erne opstod kontakten mellem Folkecentret i Thy og Mali. Et samarbejde mellem Malis daværende præsident og senere formand for Den Afrikanske Union, Alpha Oumar Konare, Ibrahim Togola, og Nordisk Folkecenter i Danmark resulterede i 1999 i oprettelsen af Mali-Folkecenter, som i dag har 40 ansatte og et vidtforgrenet energiudviklingsarbejde i det vestafrikanske land.

For yderligere kommentarer, interviewaftale eller info:

Jane Kruse, forstander for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, 40 60 45 51, jk@folkecenter.dk

Ibrahim Togola, formand for Mali-Folkecenter, +223 2020 0617, ibrahim.togola@gmail.com