Thymodellen som case i Mission Green Fuels

Thymodellen indgår som case i DEEP-projektet.

Som led i Nordisk Folkecenters deltagelse i delprojektet DEEP (Designing Community Collaboration for Sustainable Energy Parks) under Mission Green Fuels, inddrages Thymodellen som en af de gode danske cases der arbejdes med.

Derfor har vi etableret et samarbejde med Thisted Kommune, som skal bidrage til at Thymodellen præsenteres og promoveres i projekterne.

Møde om Thymodellen
Billede af kommende energizone

Thymodellen

Thymodellen er opbygget om tre hjørnesten:

En tydelig inddeling af kommunens areal i negativområder, neutralområder og positivområder.:
- Negativområder (2/3 af kommunen) er typisk omfattet af beskyttelseshensyn og her kan ikke rejses energianlæg.
- I neutralområder (1/3 af kommunen) kan der stilles solceller og vindmøller op. Projekterne skal være borgerdrevet, eller der skal være opbakning til projektet i lokalområdet.
- Positivområder kaldes energizoner. I de seks energizoner kan der opføres biogas, pyrolyse, Power2X, solceller og vind. Energizonerne udgør 1,5 % af kommunens areal, er mellem 100 og 430 hektar og er placeret strategisk i forhold til by- og erhvervsområde samt vej-, el-, gas- og fjernvarmenettet.

Politiske kriterier, som bruges til målestok, når der skal tages beslutninger om opførelsen af energianlæg i kommunen:

50 % af VE-anlæggenes ejerskab skal tilbydes til lokalsamfundet og skal forblive lokalt.
- Naboerne til vedvarende energianlæg skal kompenseres retfærdigt.
- Vedvarende energianlæg skal bidrage til naturforbedring og skovrejsning. For hver 10 MW skal der skabes en hektar natur.
- Det tilstræbes, at vedvarende energianlæg indpasses i landskabet, og værdifulde landskaber bevares.
- VE-anlæg skal have en dokumenteret bred opbakning i lokalområdet

Energiforeninger i kommunen er en fundamental stemme til lokalsamfundene, som bidrager til et solidt samarbejde i forbindelse med opførelse af energianlæg.

Ydermere er det et princip i Thymodellen, at når den er under udrulning, så behandles ansøgningen om opførelse af energianlægget ikke yderligere.

Klik her for at læse mere på Thisted Kommunes hjemmeside, hvor du også kan se et kort over inddelingen af kommunens arealer.

Om Mission Green Fuels

MissionGreenFuels-partnerskabet sigter mod at bidrage markant til at nå klimamålene for 2030 og 2050 og støtte dansk forskning, innovation, vækst og eksportpotentiale inden for grønne brændstoffer.

Partnerskabet består af flere projekter, og Nordisk Folkecenter har indtil nu deltaget i COMON-projektet, der har fokuseret på at inddrage lokalsamfund i overgangen til grønne brændstoffer. Og over de næste to år deltager vi i projektet DEEP, hvor målet er at skabe en helhedsorienteret model for udvikling af energiparker, hvor lokalsamfund og overvejelser om biodiversitet og naturbevarelse inddrages i processen. Og netop i denne forbindelse er det yderst relevant at trække Thymodellen frem som en god dansk case.