Civil Society for Sustainable Energy – Local to National in Eastern Europe (SELNEE)

SELNEE project - Folkecenter

Projektinformation

PartnereNordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Danmark
INFORSE Europa, Danmark
Agenturet for Vedvarende Energi, Ukraine
Center for Miljøløsninger, Hviderusland
Periode2020 – 2022
LandeDanmark, Hviderusland, Ukraine
FundingProjektet er støttet af CISU – Civilsamfund i Udvikling, Danmark
ProjekttypeKapacitetsopbygning


FN's Verdensmål i projektet


Projektresumé

Med det formål at styrke civilsamfundsorganisationer, der fremmer klimaindsats og overgang til bæredygtig energi i Østeuropa, især i Ukraine og Hviderusland, vil projektet arbejde for:

  • Øgede nationale tiltag for bæredygtig energi i Hviderusland og Ukraine med forslag og fortalervirksomhed for dem samt med information og udvekslinger med civilsamfundsorganisationer;
  • Mere ambitiøs kommunal omstilling til vedvarende energi med værktøjer til at forbedre kommunale handlingsplaner for bæredygtig energi og klima (SECAP'er), med forslag til kommunale energistyringssystemer samt med fremme af borgerinddragelse;
  • Øget civilsamfunds- og borgerinddragelse i bæredygtig energiomstilling med promovering og fundraising af borgernes energirådgivere, med promovering af enkle og overkommelige energiløsninger, som borgerne kan lave, og med civilsamfunds-seminar og netværk.

Målet er at styrke civilsamfundsorganisationer, der fremmer klimaindsats og overgang til bæredygtig energi i Østeuropa generelt og i Ukraine og Hviderusland i særdeleshed. Projektet skal direkte bidrage til følgende Verdensmål:

  • Reducer drivhusgasemissioner på bæredygtige måder (Nr. 13);
  • Øge vedvarende energi og energieffektivitet samt give mennesker, der mangler det i dag, energi til en overkommelig pris (Nr. 7);
  • Øge arbejdspladser i grønne løsninger (Nr. 8);
  • Partnerskab mellem CSO'er, lokale CBO'er, kommuner og andre interessenter (Nr.17);

Dette vil igen bidrage til andre Verdensmål såsom fattigdomsbekæmpelse (Nr. 1) med mere overkommelig energi og jobskabelse.

Projektmål

SELNEE-projektet har følgende mål:

  1. Øge de nationale tiltag for bæredygtig energi i Hviderusland og Ukraine med forslag og salgsfremmende aktiviteter for forslagene samt via information og udveksling med civilsamfundsorganisationer (CSO'er) også i andre østeuropæiske lande. Det forventede resultat er, at nationale beslutningstagere og interessenter ved afslutningen af ​​projektet vil kende de fremmede nøgleforslag og overveje dem i nationale klima- og energiplaner;
  2. Mere ambitiøs kommunal omstilling til vedvarende energi. Dette vil blive realiseret med (i) udvikling og fremme af værktøjer til at forbedre kommunale bæredygtige energi- og klimahandlingsplaner (SECAP'er) og med (ii) forslag til kommunale energistyringssystemer, samt med fremme af borgerinddragelse (se specifikt mål c) . Forbedrede SECAP'er og energiforvaltningsplaner vil dække 3 kommuner (to i Hviderusland og en i Ukraine). Det forventede resultat er, at de kommunale beslutningstagere ved projektets afslutning vil have accepteret forbedringer i SECAP'er og i Belarus også af kommunale energistyringssystemer;
  3. Øget CSO & borgernes engagement i vedvarende energi og energieffektivitet. Dette vil blive realiseret med fremme og fundraising af borgernes energirådgivere på kommunalt niveau og med fremme af enkle, overkommelige energieffektivitets- og vedvarende energiløsninger, som borgerne kan, og som de kan drage nytte af. Aktiviteterne vil både være i de tre kommuner og i den østeuropæiske region, hvor projektet vil inddrage og styrke civilsamfundsorganisationer og deres netværk. Det forventede resultat er, at der ved afslutningen af ​​projektet er i gang med at indsamle penge til mindst én energirådgiver (i Hviderusland), og at mindst 6000 personer og 100 civilsamfundsorganisationer har lært om de lokale løsninger, primært i Hviderusland og Ukraine;

Webinar: Vedvarende energi og energieffektivitet i Ukraine

Simple løsninger for energibesparelser, gratis online kursus i Vedvarende energi, og simpel instalation af varmepumpe i et hus. (webinaret er på engelsk)

Selnee - 31.03.2023

31 March, 2023, 11:00-12:30 (EET) – 10.00-11.30 (CET)

– Catalogue: Simple solutions for energy saving, and use renewables
– Free online course on renewable energy (DIERET updated and translated to Ukrainian)
– Feasibility study of installing a heat pump in a house.

Hent Program (in English), og på ukrainsk

Read Proceedings at REA’s website:
rea.org.ua/en/news/929/(Eng.)rea.org.ua/news/929/ (Ukr.)Catalogue: Local Solutions What You Can Do:
selnee.rea.org.ua/en/ (Eng.) selnee.rea.org.ua/uk/ (Ukr.)

DIERET Education: dieret.rea.org.ua/uk/ (Ukrainian & English)

Webinar, vedvarende energi i fjernvarme i Ukraine

16 March, 2023 14.00 (Ukr. time) 13 (CET) – (UA/EN interpretation)

Renewable Energy for District Heating in Ukraine

Fjernvarme med vedvarende energiressourcebibliotek (DHRL);
Planlægningsværktøjer til kommuner; Forundersøgelse for en kommune
Hent Program (Engelsk), og på ukrainsk

Læs Proceedings på REAs hjemmeside:
in ukrainsk: rea.org.ua/news/905 og på Engelsk: rea.org.ua/en/news/905

Fjernvarme med vedvarende energiressourcebibliotek (DHRL):
På Engelsk: dhrl.rea.org.ua/en På ukrainsk dhrl.rea.org.ua/uk

Opdatering af uddannelsesplatformen kaldet DIERET (Distance Education on Renewable Energy Technology) og oversættelse til ukrainsk.

2022 – March 2023

Den originale engelske version udviklet frem til 2010 er tilgængelig på INFORSE-Europes DIERET hjemmesiden.
Den nye ukrainske udgave på: dieret.rea.org.ua/uk.

Fjernvarme med vedvarende energiressourcebibliotek (DHRL)

2022 – March 2023

District Heating with Renewable Energy - resource library

– DHRL på Engelsk: dhrl.rea.org.ua/en
– DHRL på ukrainsk: dhrl.rea.org.ua/uk

27.-29. oktober 2021

Resultaterne af SELNEE-projektet præsenteres på AgroEnergyDay 2021

SELNEE_catalougue

Se mere på REAs hjemmeside: https://rea.org.ua/en/news/853/

Hvad kan du gøre?
- for at spare energi & varme & - for at bruge vedvarende energi

Katalog på engelsk: https://selnee.rea.org.ua/en/
Katalog på ukrainsk: https://selnee.rea.org.ua/uk/
Katalog på russisk: https://selnee.rea.org.ua/ru/

18. oktober 2021

Udgivelse af rapport

Gennemgang af Climate Action and Transition to Sustainable Energy in Korosten Town, Ukraine

Analyse af SEAP af Korosten Town i 2020

Læs mere og download publikationen fra REAs hjemmeside på Engelsk og på ukrainsk.

18. august 2021

Udgivelse af kataloget Local Solutions (på ukrainsk, russisk og engelsk)

Hvad kan du gøre?
- for at spare på strømmen og varmen
- for at bruge vedvarende energi

Link til kataloget: https://selnee.rea.org.ua/

Kataloget er tilgængeligt på engelsk, ukrainsk og på russisk. (klik på det respektive flag)

17.-21. august 2021

European Sustainable Energy NGO Seminar på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Danmark

Programmet inkluderede udgivelsen af kataloget "Local Solutions What Can You Do" på engelsk, ukrainsk og russisk.

Læs mere og download programmet fra: INFORSE-Europes hjemmeside på European Sustainable Energy Seminar

Facebook event link: https://www.facebook.com/events/142373817886220

23. april 2021

Gennemgang af overgangen af ​​ukrainske byer til bæredygtig energi – SELNEE-projektets onlineseminar

Bemærk: Begivenheden er på ukrainsk/russisk. Højttalere fra REA/INFORSE-Europe og Korosten by, Ukraine.

Se eventet på Facebook

Læs mere: Events opkald på REA's websted på ukrainsk hvorfra der er tilmeldingslink, og Eventets opkald på REA's hjemmeside på engelsk.

22. januar 2021

Implementering af SECAP'erne, muligheder for udvikling og forøgelse af andelen af ​​vedvarende energikilder på lokalt niveau inden for det eksisterende energisystem i Hviderusland

Note: Eventet er på russissk.

Original titel: Вебинар: Развитие возобновляемых источников энергии на местном уровне в Беларуси

Læs mere og få linket til registrering fra CES' hjemmeside på russisk.
Programmet på engelsk og russisk

18. november 2020

Review of Climate Action and Transition to Sustainable Energy in Ukraine – SELNEE project online seminar

Note: The Event is in Ukranian. See Event on Facebook

Læs mere: Proceedings on REAs web site in English og på Ukranian.

Event at REA’s site in Ukranian and Event at REA’ s site in English.

Program in Ukranian pdf og English Translation of the Program pdf .

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Projektprocessen


Projektpartnere

Centre of Environmental Solutions (CES), Belarus

Renewable Energy Agency (REA), Ukraine
INFORSE – International Network for Sustainable Energy
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Projektet er støttet af CISU – Civilsamfund i Udvikling, Danmark

CISU