Et grønnere grå - Bæredygtig udvikling på Randal Beton

Hjem / Vores arbejde / Projekter / Et grønnere grå - Bæredygtig udvikling på Randal Beton

A greener shade of grey - Sustainability at Randal Beton

Bæredygtighed spiller en afgørende rolle for betonfabrikker, da beton er et af de mest udbredte byggematerialer i verden, og dens produktion kan medføre en betydelig miljøpåvirkning og er en stor kilde til CO2-udledning.

Randal Beton som er en specialiseret støberivirksomhed, der ikke involverer sig i produktion eller blanding af beton, har indledt et samarbejde med Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i projektet "Et grønnere grå". Formålet med projektet er at implementere en række bæredygtige tiltag og praksisser i virksomheden, der vil bidrage til at minimere deres samlede miljøbelastning og øge deres sociale ansvarlighed.

Projektet opfylder følgende SDG'er:

SDG 3
SDG 7
SDG 12

Om Projektet

Bæredygtighed spiller en afgørende rolle for betonfabrikker, da beton er et af de mest udbredte byggematerialer i verden, og dens produktion kan medføre en betydelig miljøpåvirkning og er en stor kilde til CO2-udledning.

Randal Beton som er en specialiseret støberivirksomhed, der ikke involverer sig i produktion eller blanding af beton, har indledt et samarbejde med Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i projektet "Et grønnere grå". Formålet med projektet er at implementere en række bæredygtige tiltag og praksisser i virksomheden, der vil bidrage til at minimere deres samlede miljøbelastning og øge deres sociale ansvarlighed.

Projektet ”Et grønnere grå” omfatter følgende bæredygtige indsatsområder på Randal Beton:

 1. Energi - el
 2. Energi - varme
 3. Affald
 4. Substitution
 5. Socialt ansvar, sundhed og trivsel

Randal Beton har identifificeret energieffektivisering som en væsentlig del af deres bæredygtighedsstrategi. Som første skridt er virksomheden gået over til LED-lysarmaturer i produktionshaller og på kontoret, endvidere er udendørsprojektorer er blevet udskiftet til LED-teknologi. Yderligere forbedringer af belysningen vil blive gennemført gennem rengøring af lysarmaturerne, hvilket også vil have en positiv effekt på arbejdsmiljøet.

For at reducerer CO2-udledningen overvejer virksomhedens direktør, Jan Riisager, at skifte sin nuværende hybridbil ud med en elbil og installere ladestandere på arbejdspladsen. Virksomheden vil desuden opfordre medarbejderne til at købe hybrid- eller elbiler, og vil tilbyde fri ladning som et firmagode. På sigt overvejer virksomheden at investere i en brintbil.

Med hensyn til varme anvender virksomheden træpillefyr og kaloriferer varmeblæsere samt strålevarme til opvarmning i produktionshallerne. Randal Beton har kontaktet Fredericia fjernvarme for at undersøge mulighederne for at anvende fjernvarme i virksomheden. Jan er også interesseret i alternative løsninger, såsom varmepumper og solceller, til opvarmning af administrationen, som nu opvarmes med oliefyr.

I forhold til affaldssortering vil virksomheden implementeret et system i produktionshallerne med bedre sortering og indkøbe nye containere, der gør det nemmere at sortere. Restaffald/småt brændbart sendes til forbrænding, mens papir, pap og rent træ sendes til genbrug. Beton affald knuses og genbruges af P. Olesen. Der er et ønske om at anvende en øget mængden af knust beton, der kan genbruges i produktionen. Virksomheden vil fortsætte med at undersøge muligheden for at forbedre affaldssorteringen og øge genanvendelsesgraden af affaldet.

Randal Beton ønsker også at reducere deres brug af plast i produktionen og undersøger muligheden for at erstatte limtræplader med andre materialer, som kan være mere miljøvenlige. Desuden overvejer de at erstatte deres nuværende dieseltruck med en mere bæredygtig eldrevet variant.

Derudover vil virksomheden implementere miljømærket genbrugspapir og rengøringsprodukter på kontoret for at reducere deres miljøbelastning yderligere. Dette sender også et positivt signal til medarbejdere og kunder om, at Randal Beton tager deres miljøansvar alvorligt og ønsker at gøre en positiv forskel.

Ud over at fokusere på miljømæssige tiltag, er Randal Beton også engageret i at tage socialt ansvar ved at fokusere på sundhed og trivsel for deres medarbejdere. Dette vil blive opnået gennem en række initiativer, som vil omfatte sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen og et fokus på at skabe et arbejdsmiljø, der fremmer trivsel og arbejdsglæde. Virksomheden forsøger også at støtte økonomisk og menneskeligt op, i lokalsamfundet, bl.a. med sponsorater til det lokale idræts- og foreningsliv.

Randal Beton er bevidst om deres ansvar i forhold til miljøet og samfundet som helhed, og derfor har de taget initiativ til projektet "Et grønnere grå".

Dette projekt repræsenterer en vigtig milepæl i virksomhedens rejse mod en mere bæredygtig fremtid og er i overensstemmelse med den globale dagsorden om bæredygtig udvikling og understøtter flere af FN's verdensmål, herunder verdensmål 3 om sundhed og trivsel, verdensmål 7 om bæredygtig energi og verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

Gennem dette initiativ viser Randal Beton et stærkt engagement i at minimere deres miljøpåvirkning og øge deres sociale ansvarlighed, og det er en vigtig demonstration af virksomhedens langsigtede forpligtelse til at opnå en mere bæredygtig fremtid.

Randal Beton ser frem til at fortsætte deres bæredygtige rejse og bidrage til en mere ansvarlig betonindustri.


Partnere

Randal Beton logo

Egeskovvej 161
7000 Fredericia
Tlf. +45 75 92 08 22
Mail: info@randal.dk

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Kammersgaardsvej 16, Sdr Ydby
7760 Hurup Thy
Tel. +45 97 95 66 00
Mail: info@folkecenter.dk


Nyt om projektet

 • Randal Beton fokuserer på bæredygtighed
  Visit at Randal Beton
  Jan Riisager viser delegation fra Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi rundt på fabrikken.

  Direktør og ejer af Randal Beton i Fredericia, Jan Riisager, fejrer 30 års jubilæum i virksomheden, der har ekspertise i støbning af specielle betonelementer. Virksomheden er 104 år gammel, og ud over de daglige støbeopgaver, har direktøren blikket skarpt rettet mod øget bæredygtighed.

  Randal Beton har som den eneste tilbageværende af oprindeligt seks betonvirksomheder i Fredericia 104 år på bagen. Det i sig selv vidner om en vis bæredygtighed, men i en tid med øget klimaalvor, verdensmål og energiudfordringer skal der ifølge direktøren mere end sorte tal på bundlinjen til at for at fremtidssikre sig. Derfor har han involveret virksomheden i et samarbejde med Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

  – Det begyndte med, at jeg blev spurgt af andre entreprenører, hvad Randal Beton gør i forhold til bæredygtighed? Jeg måtte svare, at vi da sorterer lidt pap og beton og sådan, men kunne jo godt selv høre, at det lod en del tilbage at ønske, siger Jan Riisager og fortsætter:

  – Vi skal have indarbejdet en større bevidsthed omkring bæredygtighed. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi kan bidrage med nogle ting, som vi ikke selv har tænkt på, og det er faktisk en ret stor hjælp. Vi kan som en lille betonvirksomhed ikke gøre så meget ved Aalborg Portlands CO2-udledning, men vi kan for eksempel dygtiggøre os i at genbruge vores formmateriale og armeringsstål, så ressourceforbruget bliver så lille som muligt, siger Jan Riisager.

  Randal Beton bygger selv sine støbeforme og genanvender 80-85 procent af dem. Al armeringsstål er genbrugsstål, som bliver leveret fra en lokal virksomhed.  

  Energi og socialt ansvar

  Randal Beton producerer og blander ikke selv beton, og derfor går fabrikkens primære energiforbrug på opvarmning af hallerne, hvor betonen støbes og hærder. Randal Beton anvender cirka 60 tons træpiller om året til opvarmning.

  – Træpiller er selvfølgelig bedre end olie, men mulighederne for at overgå til andre energiformer og opvarmningsteknologi som solceller, varmepumpe og fjernvarme er noget af det vi analyserer for virksomheden, siger Gitte Davidsen, der er sustainability manager hos Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

  Bæredygtighed handler ikke kun om energi, klima og ressourceforbrug, men også om socialt ansvar.

  – Mens jeg ikke har været så bevidst om energimæssig bæredygtighed før nu, så har det sociale været mere i fokus. Vi har et nært samarbejde med Fredericia Kommune, hvor vi har taget adskillige langtidsledige ind og hjulpet dem tilbage på arbejdsmarkedet. Vi forsøger at støtte op økonomisk og menneskeligt om, det vi kan, i vores lokalsamfund, bl.a. med sponsorater til det lokale idræts- og foreningsliv.

  Det synes jeg er en ret fed rejse, vi har været på der. Endvidere har vi også sponseret hospitalsklovnene i de senere år. Det er dejligt at kunne være med til at gøre en forskel, siger Jan Riisager.

  Tre verdensmål

  Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi ligger i Thy og er en videns institution med 40 års erfaring i at hjælpe små og mellemstore med bæredygtig udvikling. I samarbejdet med Randal Beton er der primært fokus på tre verdensmål. Verdensmål 3 – Sundhed og trivsel, Verdensmål 7 – Bæredygtig energi samt Verdensmål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion.


  For yderligere info eller kommentarer

  Jan Riisager, direktør, Randal Beton, info@randal.dk, 24 28 38 05

  Gitte Davidsen, Sustainability manager, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, gd@folkecenter.dk,  

  25 46 04 20

  Randal Beton