Projekt 7-9-13 - Til unge med bæredygtige drømme for fremtiden

Hjem / Vores arbejde / Projekter / Projekt 7-9-13

Project 7-9-13 English

Projekt 7-9-13 samler erfaringer fra nuværende og tidligere studerende/ praktikanter til inspiration for danske unge på deres vej til arbejdsmarkedet - fra ungdomsliv til arbejdsliv. Projektets navn relaterer til FN verdensmål 7,9 og 13. Derud over har 7-9-13 en er dobbelt betydning på den måde, at det er noget man siger med håb om at tingene ikke skal gå så galt.

Projektet er støtte af TuborgFondet

Følg projektet

Projektet opfylder følgende SDG'er:

SDG 7
SDG 9
Verdensmål 13

Om Projektet

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi har i snart 40 år arbejdet med forskning og uddannelse af unge. De unge er hos os i forbindelse med projekter og praktikforløb på deres uddannelser, de arbejder her med emnerne vedvarende energi, klima og bæredygtighed. Under forløbet bor de på Folkecenteret.

Der er både udenlandske og danske studerende - men fælles for dem er, at de virkelig brænder for disse emner og har noget på hjertet indenfor bæredygtighedsdagsordnen, som de gerne vil dele med andre unge.

Projekt 7-9-13 samler erfaringer fra nuværende og tidligere studerende/ praktikanter til inspiration for danske unge på deres vej til arbejdsmarkedet - fra ungdomsliv til arbejdsliv. Projektets navn relaterer til FN verdensmål 7,9 og 13 om henholdsvis Bæredygtig Energi, Industri, Innovation og Infrastruktur og Klimaindsats, hvilket netop er emnerne, som de studerende beskæftiger sig med.

Derud over har 7-9-13 en er dobbelt betydning på den måde, at det er noget man siger med håb om at tingene ikke skal gå så galt. Hvilket også er meget sigende om hvorfor de unge vælger at arbejde med klimarelaterede emner.

De tidligere studerende besidder en rigdom af erfaringer i deres rejse fra deres valg af uddannelsesretning til valg af fordybelse i områderne vedvarende energi, klima, bæredygtighed eller energibesparende byggestile hos Nordisk Folkecenter.

Et udvalg af tidligere studerende vil beskrive hvilken betydning disse valg haft for deres fremtid - hvilken inspiration, erfaring og hvilke muligheder det har givet dem. En beskrivelse hvilke jobmuligheder det har givet dem, hvilke job de har haft og har i dag - og hvordan har de kunne bruge erfaringerne b6de i deres job og søgen efter job. Beskrivelserne samles i en folder og ved Nordisk Folkecentres 40-års jubilæum i juni 2023 inviteres tidligere studerende samt andre relevante unge.

De individuelle historier vil udbredes til inspiration om studie og arbejdsliv for andre unge dels via folder og ved jubilæet, men også digitalt via sociale medier og ved direkte kontakt til relevante ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og mellemlange og lange uddannelser.

Nuværende praktikant Maria Camila Vélez Henao, 25 år, studerende ved Nordisk Folkecentrer, vil drive projektet. Som hjælp og sparringspartner har hun andre studerende og Sustainability Manager ved Nordisk Folkecenter, Gitte Davidsen.


Nyt om projektet

Project 7-9-13 Brochure English

Med projektet søger vi at påvirke og øge bevidstheden hos unge om deres muligheder i deres professionelle liv ved at vise dem både faglige erfaringer og de oplevelser og det fællesskab, der har skabt og er en del af Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Ved Folkecenterets 40-års jubilæum samlede vi de nuværende praktikanter og nogle af de tidligere og nye unge. Vi gennemførte fremlæggelse af projektet, workshop, sociale aktiviteter og hvor vi præsenterede og uddelte den udarbejdede folder, der samlede nogle gode og interessante historier fra praktikanters og fortæller om, hvordan det at gennemføre et praktikophold på Nordisk Folkecenter har påvirket både deres personlige liv og deres arbejdsliv.

Under de fem jubilæumsdage var vi alle sammen som en familie, selvom vi knap kendte hinanden, derudover blev et frø af Nordisk Folkecenter plantet i hjerterne på nye unge mennesker, som i fremtiden ønsker at vende tilbage og være en del af dette fællesskab, der vokser til fordel for bæredygtighed og vedvarende energi, fordi vi viser, at man med en bred vifte af uddannelser kan blive involveret i denne brede problemstilling.

Uanset din uddannelse eller hvor du kommer fra, er bæredygtighed og Vedvarende Energi en global problemstilling.