POEASE – Projektmøder

POEASE Folkecenter
Group picture at the ATVET school

Af Daniele Pagani

Som I måske husker fra nogle af de tidligere nyhedsbreve, står Folkecentret i spidsen for et projekt kaldet POEASE – Promote Online Education for Agriculture in a Sustainable Environment. Målet er, som navnet antyder, at give landbrugsskoler værktøjer, der kan hjælpe dem med at møde moderne udfordringer – både hvad angår digitalisering og adgang til ny viden.

I løbet af disse måneder afholdt vi en række digitale møder, hvor vi diskuterede de vigtigste aspekter af projektet, men som I måske kan forestille jer, kan alt ikke gøres udelukkende online. En vigtig del af projektet var også at mødes med hele partnerskabet. Dette har to funktioner: For det første at kunne løse udfordring, som ikke kan – eller er sværere at løse – i et rent digitalt miljø. Ved at mødes personligt havde vi mulighed for at udveksle vores synspunkter, løse problemer og diskutere de følgende trin i projektet.

Men der er også en anden grund, som, da dette er et Erasmus+ finansieret projekt, er afgørende: Interaktion. EU ønsker, at folk også skal mødes personligt, fordi det er måden at etablere solide relationer på... og sådan var det.

Vi så virkelig en kæmpe fordel ved at mødes ved de to fysiske projektmøder, vi har haft i disse måneder. Det første fandt sted i Thessaloniki, Grækenland (14.-15. juni) og det andet for et par dage siden, i Pamplona, Spanien (8.-9. november). Under begge møder havde vi, udover det sædvanlige projektarbejde, også chancen for at besøge faciliteterne hos vores værts projektpartner. I Pamplona fik desuden mulighed for at besøge den lokale landbrugsskole. Oven i købet havde vi ved begge lejligheder mulighed for at præsentere projektet for vores målgruppe under en offentlig session og vigtigst af alt for at få tilbagemeldinger, som vi nu vil bruge til at videreudvikle projektet.

Under mødet i Pamplona præsenterede vi også prototypen på, hvordan de uddannelsesmoduler, som vi skal udvikle, vil se ud. Det var publikum ret positive overfor, hvilket bekræftiger os i, at vi er på rette vej.

Dem, der gerne vil holde sig opdateret på projektet, kan markere deres interesse her. her.

[1] VET = Vocational Education and Training