Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi er på Finansloven 2022

Folkecenter on Financial law
Billede fra stevepb, Pixabay

Aftalepartierne er enige om at afsætte midler til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi mhp. at støtte centrets arbejde med at formidle viden om vedvarende energi både nationalt og internationalt samt udviklingsopgaver i samarbejde med små og mellemstore virksomheder.

Med denne bevilling fortsætter Folkecenter det mangeårige informationsarbejde nationalt og internationalt med mere end 5.000 besøgende om året, heraf 30 ingeniørstuderende fra hele verden på et 4 måneders ophold. Civilsamfundet, studerende fra alle slags uddannelsessteder, beslutningstagere og virksomheder der ønsker viden fra et uafhængigt center, kan fremover gøre brug af Nordisk Folkecenter. De 17 verdensmål vil fortsat blive italesat ved alle besøg.

Ligeledes kan samarbejdet om udviklingsopgaver sammen med mindre virksomheder få et forstærket fokus. I dag er 11 mindre virksomheder i gang med nye projekter fra opbygning af prototype, testning af anlæg, partnersøgning og netværk. I årene 2019 til 2021 har 14 mindre virksomheder været tilknyttet Folkecenteret for prototypeudvikling og testning af vedvarende energiteknologi.

Finansloven går med store skridt ind i den nødvendige grønne omstilling, til fordel for klimaet og vores fælles fremtid. Det er en stor og vigtig opgave, som Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi med glæde fortsat skal løfte.

Henvendelse

Ole Vagn Christensen, formand, t: 3026 9792 | Jane Kruse, forstander, t: 9795 6600