Nordisk Folkecenter repræsenterer skandinaviske VE-virksomheder på FN-indkøbsseminar

De danske husstandsvinmøller er blandt de bedste i verden, og derfor vil Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi præsentere dem ved FN-indkøbsseminaret i København i midten af november.
De danske husstandsvinmøller er blandt de bedste i verden, og derfor vil Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi præsentere dem ved FN-indkøbsseminaret i København i midten af november.

I den kommende uge afholdes FN-indkøbsseminar i FN-byen i København. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi deltager på vegne af en række skandinaviske VE-virksomheder for blandt andet at promovere husstandsvindmøller overfor FN’s indkøbssystem.

- De danskproducerede husstandsvindmøller er blandt de bedste i verden, og de er oplagte redskaber til vedvarende energiløsninger i FN’s udviklingsprogrammer. I store dele af verden er adgangen til strøm utilstrækkelig, og små vindmøller en oplagt del af løsningen, siger Jane Kruse, forstander for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

FN’s indkøbsseminar foregår fra den 13-15 november som en række workshops, der giver nordiske virksomheder mulighed for at mødes med FN-repræsentanter fra flere argenturer og præsentere deres løsninger og produkter. Hovedformålet med seminaret er at sikre, at de nordiske lande fortsætter med at levere innovative og bæredygtige løsninger til FN, forbedre forståelsen af FN’s behov og udfordringer og forbedre samarbejdet på tværs af offentlige, private og internationale sektorer.

Onlinemøde for VE-virksomheder tilknyttet Folkecentret

Den 28. november vil Nordisk Folkecenter indbyde en række af de virksomheder, som er og har været tilknyttet centret, til et online-møde for at præsentere de vigtigste pointer fra indkøbsseminaret.

- Vi mener, det er vigtigt for vores virksomheder at få et indblik i, hvad der er FN’s behov og ønsker i forhold til bæredygtige løsninger. Derfor vil vi på online-mødet samle op på seminaret, så de virksomheder, der ikke selv har haft mulighed for at være til stede, kan blive informeret, siger Jane Kruse.

FN-indkøbsseminaret i København arrangeres af det nordiske konsortium bestående af Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland og Dansk Industri, Innovation Norge, Business Sweden, Business Iceland og Business Finland i partnerskab med det nordiske FN Global Compact, og Dansk Eksportforening. Læs mere her. Læs mere her.