Har du tjekket ind hos din elleverandør i dag?

Skrevet af: Pernille Manicus

Graferne for energipriserne er på himmelflugt, og det er sparetider for alle; både private, erhverv og det offentlige. Der tales meget om energieffektivisering og gode spareråd, og jo, det er såmænd en god idé at slukke lyset efter dig, tage kortere bade (eller bade sammen, som den schweiziske miljøminister har foreslået) og orientere dig om dagens elpriser. Men det kan også være en god idé, at starte med at kigge på din aftale med din elleverandør. Har du tjekket den på det seneste?

Liberalisering af elmarkedet

I 2003 blev elmarkedet åbnet, så det var muligt for forbrugerne selv at kunne vælge el leverandør. Det skete på baggrund af EU’s liberaliseringsdirektiv for el fra 1996. Direktivet blev implementeret i Danmark i forbindelse med el-reformen i 1999. Liberaliseringen af elmarkedet skete gradvist, og elmarkedet åbnede helt fra 1. januar 2003.

Før liberaliseringen ejede elselskaberne alle led i elektricitetsværdikæden, fra produktion over transmission til den endelige distribution af elektricitet ud til slutbrugerne; kunderne. Efter liberaliseringen blev værdikæden splittet op i flere dele. Det betød bl.a. at elselskaberne ikke længere var forankret i lokalsamfundet, hvor de havde monopolstatus. Men nu skulle konkurrere om kunderne og priserne – både på lokalt, nationalt og helt op på europæisk niveau.

Magten blev lagt på forbrugerne, og elselskaberne skiftede karakter fra at være elselskaber til at være energiselskaber – de blev kommercielle, og skulle nu fremme sig på rådgivning, aktiviteter o.l. kommercielle produkter.

Den bevidste forbruger

Konkurrencen om kunderne kan være hård, og den er ikke blevet nemmere med årene. Forbrugerne bliver mere og mere bevidste om, at deres valg har konsekvenser. Men for forbrugerne kan det også være svært at gennemskue, hvilke ting der skal tages højde for, når man vil skifte el leverandør – og der er nogle ting du som forbruger skal overveje og vide, inden du skifter el leverandør.

Først og fremmest, så er det gratis at skifte elleverandør – og husk, at den pris du betaler for kWh også er moms og afgifter til staten. Moms er sædvanligvis 20 % - den gældende afgiftssats kan du se på Skatteministeriets hjemmeside under Elafgiftsloven. 23. september 2022 blev der indgået en politisk aftale om elafgiften (og meget andet) kaldet “Vinterhjælp”, hvor elafgiften lempes til EU’s minimumssats i seks måneder fra 1. januar 2023 (fra 69,7 øre pr. kWh til 68,9 øre pr. kWh = 0,8 øre pr. kWh)

Dernæst skal du gøre op med dig selv, om det betyder noget, hvor din el kommer fra. Du kan ikke vælge, at din el skal komme fra en bestemt vindmølle, men du kan vælge et energiselskab, som køber strøm fra vedvarende energikilder - og derved fortrænger fossile, eller som på anden måde investerer i eller bidrager til et grønnere samfund.

SDG 7

Tjek markedet og skift på www.elpris.dk

Der er mange el leverandører at vælge imellem, og det kan virke som at træde ind i en jungle, når du vil undersøge muligheden for at skifte elleverandør.

Forsyningstilsynet har lavet en hjemmeside, www.elpris.dk, hvor du kan se, de muligheder du har på elmarkedet. Der er også mange andre hjemmesider, hvor du kan få et overblik, men her kan der være reklameindtægter involveret i visningen af el leverandørerne. Oversigten på www.elpris.dk er uvildig. Vær opmærksom på, at elleverandørerne selv har ansvaret for at opdatere pris og data på siden.

Når du går ind på www.elpris.dk kan du indtaste dit postnummer og angive, hvilken boligtype du har og så få beregninger ud fra det. Når det er beregnet, og du får vist listen over elleverandører, har du flere parametre, som du skal tage stilling til: klimavalg, binding, pristype og abonnement.

Klimavalget handler om, hvor grønt et valg du vil tage. Binding er om du som forbruger indgår en bundet aftale om levering i et antal måneder (bindingsperioden må max være seks måneder). Pristypen kan vælges til at være variabel eller fast.

  • Fast pris betyder, at elleverandøren fastsætter en pris pr. kWh for en periode på mindst tre sammenhængende måneder, hvorefter prisen på ny reguleres. Ved at vælge fast pris kender du din elpris for den gældende periode.
  • Variabel pris på din el betyder, at elprisen ændrer sig løbende i henhold til en veldefineret elbørs – prisen er gældende for en periode på under tre måneder. Ved en veldefineret elbørs forstås, at der sker en daglig notering af elprisen, som fastsættes af udbud og efterspørgsel.
  • Halvfast pris (uden for Danmark) er, hvor du bliver opkrævet en fast pris opdelt i tre (eller flere) prisniveauer. Det betyder, at i løbet af natten og i weekenden, hvor efterspørgslen er lav, vil prisen være lav (men altid den aftalte pris), i arbejdstiden vil den være en smule højere og i spidsbelastningstiderne vil den være den højeste.

Det kræver tid at sætte sig ind i elmarkedet, de forskellige elleverandører samt forskellen på aftalerne, priserne, betingelserne osv. Hvis det er tid, du ikke har, er der flere virksomheder, som udbyder varetagelse af valget af elaftale og elleverandør. Her betaler du for et abonnement hos virksomheden, og så varetager de skift til den, ifølge virksomheden, bedste og billigste elaftale for dig.