Grønne oplevelser for hele familien (Grøn Safari)

Hjem / Vores arbejde / Projekter / Grønne oplevelser for hele familien (Grøn Safari)

Green safari

Projektet ”Grønne oplevelser for hele familien” er også ment som en måde, at anvende Folkecenterets store udearealer progressivt i forhold til biodiversitet (og formidling). Projektet skabes som et aktivitetsløb, hvor deltagerne kun kan gennemføre og modtage et diplom ved at løse 10 hovedopgaver. Det er oplevelseskommunikation for på Folkecenteret og i lokalområdet, som aktiverer både sanserne og de store muskelgrupper i kommunikationen af vores budskaber om bæredygtig energi, biodiversitet, miljørigtigt indkøb og adfærd.

Dette projekt er finansieret af EU og LAG Thy-Mors

Følg med i projektet

#GrønSafari

Projektet opfylder følgende SDG'er:

SDG 4
SDG 6
SDG 7
SDG 11
SDG 12
SDG 14
SDG 15
SDG 17

Projektets publikationer


FNs Verdensmål

På en generalforsamling i 2015 blev FN enige om de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Målene "giver en fælles plan for fred og velstand for mennesker og planeten, nu og i fremtiden" (UN).

De er en presserende opfordring til handling fra alle lande - både udviklede og udviklingslande - og alle de 17 mål hænger sammen i vejen for at nå dem.

Det er vigtigt, at vi samarbejder allesammen for at nå målene. Projektet Grøn Safari er en måde at formidle til unge og familier, for at gøre dem opmærksomme på, at enkeltpersoner, familier og skoler kan arbejde med målene i hverdagen. Samt virksomheder, regioner og lande.

Nordisk Folkecenter arbejder strategisk med nogle af FN's Verdensmål. Vil du vide mere om det, kan du læse mere på siden "Verdensmål på Folkecenteret"


Projekt resumé

Projektet skal tilbyde en lokal aktivitet, primært til familier og folkeskoler, men i realiteten kan alle deltage. Deltagerne i projektet får mulighed for at lege med den grønne omstilling, FN’s Verdensmål og få inspiration til at opleve hverdagen og livet med grønnere øjne. Nordisk Folkecenter vil gerne byde indenfor på én gang kan opleve hvad vi arbejder med og blive klogere på klimahandling, bæredygtighed og verdensmål.

Nordisk Folkecenter er et sted, der altid har været åbent for offentligheden, og årligt modtager vi omkring 6000 gæster. Projektet er målrettet målgrupper, som vi ønsker at se oftere på Folkecenteret – den yngre generation (og fremtidens arbejdskraft) og familierne; begge målgrupper med mulighed for at handle på baggrund af den viden de erhverver sig i forbindelse med gennemførelse af projektet.

Projektet ”Grønne oplevelser for hele familien” er også ment som en måde, at anvende Folkecenterets store udearealer progressivt i forhold til biodiversitet (og formidling). Projektet skabes som et aktivitetsløb, hvor deltagerne kun kan gennemføre og modtage et diplom ved at løse 10 hovedopgaver. Det er oplevelseskommunikation for på Folkecenteret og i lokalområdet, som aktiverer både sanserne og de store muskelgrupper i kommunikationen af vores budskaber om bæredygtig energi, biodiversitet, miljørigtigt indkøb og adfærd.

Projektmål

Vi vil tilbyde en lokal aktivitet alle kan deltage i, hvor familierne kan lege sig til viden om grøn omstilling, biodiversitet og Verdensmålene samt få inspiration til at opleve ’udenfor’ med nye øjne. Folkecentret vil med projektet byde indenfor, og formidle om Verdensmålene og biodiversitet – samtidig med at deltagerne bliver opmærksomme på Nordisk Folkecenters arbejdsområder. Folkecenterets projektansvarlige har været inspireret af escape rooms, og projektets opbygning er inspireret af teknikkerne i den forstand, at deltagerne skal løse nogle opgaver for at få svaret og dermed kunne gå videre til næste post.

Det er oplevelseskommunikation, som skal bidrage til, at vi kan kommunikere budskaber om bæredygtig energi, biodiversitet, Verdensmålene, plastik problematik i havet, miljørigtigt indkøb og adfærd. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi har mange professionelle samarbejdspartnere og aktiviteter, der alle understøtter bæredygtighed. Vi har årligt ca. 6000 gæster, hvoraf en del er private, som kommer for at se området og vores mange udstillinger om vedvarende energi.

Med dette projekt vil vi også gerne byde en anden og bredere målgruppe indenfor og række ud til eksempelvis børnefamilier og unge på folkeskolerne. Dem der arbejder professionelt med den grønne omstilling kender for de flestes vedkommende til Verdensmålene. Projektet er for at kunne lege og inspirere børnefamilierne og skolebørn (og lærere) til at blive mere nysgerrige på verdensmålene og biodiversitet.

Projektet er udviklet, så Folkecenteret og de besøgende kan lege med den grønne omstilling – projektet skal udfordre og inspirere til at tænke grønne, bæredygtige tanker i hverdagen (både i skolen og derhjemme). Projektet understøtter og bidrager på den måde til opfyldelsen af den danske klimalov fra 2020, som har til målsætning at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990, og at Danmark opnår at være et klimaneutralt samfund senest i 2050. Projektets formål er ikke at fortælle deltagerne, hvad der er rigtigt eller forkert - men at få dem til at reflektere over, hvor de selv kan gøre en positiv forskel med tanke på klimaet, den grønne omstilling og biodiversitet.


Projektoplevelser

Green Safari sep 2022

Schools vists Nordic Folkecenter


Projektpartnere


Læs mere om "Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter: Europa investerer i landdistrikter" her:
http://ec.europa.eu/…/rural-development…/index_da.htm