FolkeNews: May 2024

Følger nyhedsbrevet >>

Indholdsfortegnelse


Generalforsamling

Folkecenterets årlige generalforsamling afholdes på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi (Kammersgaardsvej 16, 7760
Hurup), i SkibstedFjord Bygningen, d. 22. juni 2024 kl. 14:00. Der er frokost fra kl. 12:30.

For adgang til generalforsamlingen skal kontingent være indbetalt på Støttekredsens konto i Merkur Andelskasse reg. nr.: 8401, konto nr.: 000 1079 575, på MobilePay 79 906 eller via Paypal.

Vær opmærksom på, at tidsfristen for tilmelding til generalforsamlingen er d. 20. juni 2024, 12:00 CEST. Tilmelding skal se til Jane Kruse (jk@folkecenter.dk eller på +45 40 60 45 51)


POEASE: Afsluttende konference

To år er gået, og vi nærmer os nu afslutningen på POEASE-projektet. I løbet af denne periode har vi sammen med vores partnere fra Grækenland, Spanien, Irland og Tyskland lavet nogle undersøgelser vedrørende udfordringerne forbundet med digital uddannelse inden for ATVET-sektoren (Agricultural Technical Vocational Education and Training).
Resultaterne af forskningen blev derefter taget i betragtning for at udvikle en række uddannelsesmoduler, som vi håber vil være meget relevante for vores publikum.
Modulerne har form af korte onlinekurser og dækker en bred vifte af emner: fra digitaliseringsværktøjer til forestillinger om præcisionslandbrug og om medicinske aromatiske planter (for blot at nævne nogle).
På trods af, at de primært er udviklet til ATVET-sektoren, vil disse kurser blive stillet gratis til rådighed for alle interesserede.

POEASE project - Folkecenter

Projektet, resultaterne og udviklede moduler præsenteres på den afsluttende konference, som finder sted torsdag den 20. juni i Nordisk Folkecenter, kl. 10:00 (både i nærvær og online). Deltagelse i arrangementet er gratis, men vi beder deltagerne tilmelde sig på http://www.folkecenterevents.net/
Vi håber at se dig der!


Uddannelse godkendt!

I projektet, Driftsteknikker i Vedvarende Energi under arktiske forhold, Ingerlatsinermut issittumi piujuaannartumik nukissiuteqarnermut teknikeri har vi arbejdet på at udvikle innovativt undervisningsmateriale, der understøtter og udbreder kompetencer relateret til brug af vedvarende energi i Arktis.

Vi kan med glæde offentliggøre, at Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke i Grønland (Ilinniartitaanermut, Kultuureqarnermut, Timersornermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik) har godkendt uddannelsen “Arktisk Forsyningsoperatør” uden bemærkninger.

Partnerorganisationer i projektet er Nukissiorfiit, Grønlands Energiselskab - Grønlands Tekniske Skole KTI - Svalbard Folkehøgskole, Norge - Herningsholm Erhvervsskole, Danmark - samt Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Danmark.

Mere om dette også i næste nyhedsbrev, og snart på vores hjemmeside.


Thymodellen som case i Mission Green Fuels

Som led i Nordisk Folkecenters deltagelse i delprojektet DEEP (Designing Community Collaboration for Sustainable Energy Parks) under Mission Green Fuels, inddrages Thymodellen som en af de gode danske cases der arbejdes med.

Derfor har vi etableret et samarbejde med Thisted Kommune, som skal bidrage til at Thymodellen præsenteres og promoveres i projekterne.

Thymodellen

Thymodellen er opbygget om tre hjørnesten:

En tydelig inddeling af kommunens areal i negativområder, neutralområder og positivområder.:
-Negativområder (2/3 af kommunen) er typisk omfattet af beskyttelseshensyn og her kan ikke rejses energianlæg.
- I neutralområder (1/3 af kommunen) kan der stilles solceller og vindmøller op. Projekterne skal være borgerdrevet, eller der skal være opbakning til projektet i lokalområdet.
- Positivområder kaldes energizoner. I de seks energizoner kan der opføres biogas, pyrolyse, Power2X, solceller og vind. Energizonerne udgør 1,5 % af kommunens areal, er mellem 100 og 430 hektar og er placeret strategisk i forhold til by- og erhvervsområde samt vej-, el-, gas- og fjernvarmenettet.

Politiske kriterier, som bruges til målestok, når der skal tages beslutninger om opførelsen af energianlæg i kommunen:

- 50 % af VE-anlæggenes ejerskab skal tilbydes til lokalsamfundet og skal forblive lokalt.
- Naboerne til vedvarende energianlæg skal kompenseres retfærdigt.
- Vedvarende energianlæg skal bidrage til naturforbedring og skovrejsning. For hver 10 MW skal der skabes en hektar natur.
- Det tilstræbes, at vedvarende energianlæg indpasses i landskabet, og værdifulde landskaber bevares.
- VE-anlæg skal have en dokumenteret bred opbakning i lokalområdet

Energiforeninger i kommunen er en fundamental stemme til lokalsamfundene, som bidrager til et solidt samarbejde i forbindelse med opførelse af energianlæg.

Ydermere er det et princip i Thymodellen, at når den er under udrulning, så behandles ansøgningen om opførelse af energianlægget ikke yderligere.

Klik her for at læse mere på Thisted Kommunes hjemmeside,hvor du også kan se et kort over inddelingen af kommunens arealer.

Om Mission Green Fuels

MissionGreenFuels-partnerskabet sigter mod at bidrage markant til at nå klimamålene for 2030 og 2050 og støtte dansk forskning, innovation, vækst og eksportpotentiale inden for grønne brændstoffer.

Partnerskabet består af flere projekter, og Nordisk Folkecenter har indtil nu deltaget i COMON-projektet, der har fokuseret på at inddrage lokalsamfund i overgangen til grønne brændstoffer. Og over de næste to år deltager vi i projektet DEEP, hvor målet er at skabe en helhedsorienteret model for udvikling af energiparker, hvor lokalsamfund og overvejelser om biodiversitet og naturbevarelse inddrages i processen. Og netop i denne forbindelse er det yderst relevant at trække Thymodellen frem som en god dansk case.


Event: Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi på Green Future Thy

Solen skinnede fra en skyfri himmel d. 19. maj 2024, hvor Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi deltog i arrangementet Green Future Thy. Eventet var arrangeret af VisitNordvestkysten, og løb af stablen på Besøgscenter Østerild. Omtrent 2000 gæster kiggede forbi, og de kunne prøve alt fra at tegne på en møllevinge, bygge lego-vindmøller og lad sig føre op i 100 meters højde.

Med i Nissanen havde vi pakket bøger, solcelledrevet helikoptere og vindmøller, tusser, stempler og badges, som gæsterne kunne prøve kræfter med.

Økærvingen fra 1976, som vi også havde med, blev tegnebræt – først for de yngste gæster, og senere også for de voksne, som fandt det hyggeligt at tage et spil “kryds og bolle” på en møllevinge, der næsten er 50 år gammel.

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi havde inviteret Thyholm US Truck, THYmøllen og Wave Star til at stå med os, og det blev en dag hvor vi sammen med dem og gæsterne kunne nørde VE-løsninger samt opleve seje fjernstyrede mølletransportere og følgebiler.

Alt imens der blev tegnet, produceret badges, bygget små solcelledrevne vindmøller og solgt bøger, var der også plads til at vi kunne prøve os med nogle af de andre aktiviteter på pladsen, herunder serveringerne fra Vild Is samt en tur op i BMS liften i 100 meters højde.


Nuværende trainees på Folkecenteret

Côme Constantin de Chanay trainee Folkecenter

Côme Constantin de Chanay
Generel ingeniørvidenskab |
Frankrig

Margaux Roudaut

Margaux Roudaut
Informatik og cybersikkerhed
Frankrig


PV Paneler på Folkecenteret

Sebastians PV-system

33.9 kWh

Energi produceret i maj:

164 kWh

Samlet energi produceret i 2024

409 kWh

Energi produceret fra 2020:

3681 kWh+

CO2 sparet siden
2020:

3670 kg+

PV-Sebastian-May-2024

Systemet blev installeret i maj 2020 af Sebastian Salcebo Alba


E-mobilitet på Folkecenteret

E-mobility Folkecenter May 2024_EN

Samlet CO22 sparet: 11545 Kg


Kommende arrangementer

Folkecenter's events

22 June 2024

Folkecenterets generalforsamling

Sæt kryds i kalenderen d. 22. juni 2024 kl. 14, hvor Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energis generalforsamling løber af stablen.

For at være stemmeberettiget ved generalforsamlingen skal du være medlem af Støttekredsen.

Du kan blive medlem af Støttekredsen her: http://folkecenter.eu/pages/Membership.php

Great Green Wall Folkecenter

30 May 2024, 12:00 CEST

Join us for a webinar that will shed light on the inspiring “Great Green Wall” project in Africa. This innovative project aims to combat climate change, soil erosion, and biodiversity loss by creating a belt of forested areas across various regions of Africa.

During the webinar, experts and practitioners from our partner organizations in Mali and Uganda will present the main principles, objectives, and achievements of the “Green Wall” project and also tell about their own practice in fostering biodiversity through planting trees. We will hear about the project’s development first-hand – from people who are active and involved in it.

We will also examine the challenges encountered in the implementation of this ambitious initiative and discuss the importance of sustainable development for the future of the African continent and its pioneering meaning for countries on other continents.

The language of the webinar is English.

European Parliament
Picture: Diliff, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

6 Juni 2024, 16:00-18:00

Vælgermøde: Byg vores EU-Parlament (DA)

Pak arbejdshandskerne, de gode spørgsmål, tænd for ørerne og vær med til at bygge vores EU-Parlament, når Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi indbyder til vælgermøde om forventninger til klima-, miljø- og energipolitik i fremtidens EU.

Ved vælgermødet kan du møde tre EU-Parlamentskandidater, heriblandt Barikan Solecki fra Moderaterne. De to sidste kandidater præsenteres på vores Facebookprofil, så klik dig derind og tryk følg 👍

Vælgermødet afholdes i Skibsted Fjord Bygningen på Kammersgaardsvej 16, 7760 Hurup Thy d. 6. juni 2024, kl. 16-18. Vi serverer kaffe, kage og god debat.

Det er gratis at deltage ved arrangementet.

POEASE project - Folkecenter

22 June 2024

POEASE – Afsluttende konference

To år er gået, og vi nærmer os nu afslutningen på POEASE-projektet.

Vi er ivrige efter at vise dig de opnåede resultater og få dig til at møde POEASE-partnerskabet. Den afsluttende konference vil være den perfekte anledning til det: du er velkommen til at slutte dig til os både i nærvær og online for at finde ud af om det GRATIS materiale, der er udviklet under projektet.

Deltagelse er gratis, men vi anmoder om at du tilmelder dig herunder, så tilrettelæggelsen af ​​logistikken bliver nemmere.

9 International Conference on Small and Medium Wind Energy

24, 25 + 26 September 2024

9. internationale Small Wind konference

Den 9. udgave af vores Small wind-konference vil finde sted den 24.-25. september 2024 og igen vil den være i et blandet format, både online og tilstedeværelse. Du kan allerede nu melde dig på folkecenterevents.net.
Hvis du gerne vil præsentere på konferencen, send da dit forslag inden 7. juni 2024.
Hvis du er interesseret i at sponsorere eventet, kan du kontakte Daniele Pagani (dp@folkecenter.dk).