Ekstraordinær generalforsamling den 2. september

Folkecentrets Støttekreds holder ekstraordinær generalforsamling lørdag den 2. september klokken 11.00. På dagsorden er en række vedtægtsændringer, som blev førstegangsbehandlet på den ordinære generalforsamling den 25. juni i år. I følge vedtægterne skal beslutninger om vedtægtsændringer vedtages på to af hinanden følgende generalforsamlinger, og derfor indkaldes støttekredsens medlemmer til denne ekstraordinære generalforsamling. Mødet finder sted i SkibstedFjord konferencecentret på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Kammersgårdsvej 16, 7700 Hurup Thy. Følg skiltene fra P-pladsen.