Christian Nereus Grant - Ny formand for Nordisk Folkecenter

Christian Nereus Grant overtager formandsposten for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi og afløser dermed tidligere folketingsmedlem Ole Vagn Christensen, der takker af efter mange års formandskab og bestyrelsesarbejde på Folkecentret i Sdr. Ydby.

Photo: Grantfoto.

58-årige Christian Nereus Grant, bølgekraftudvikler fra Ræhr, bliver ny formand for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Christian Nereus Grant kom i sin tid til Thy som sitemanager for testene af WaveStar-projektet ved Hanstholm og blev senere tilknyttet DanWec - det nationale bølgekraftcenter samme sted. I dag driver han egen bølgekraftvirksomhed samtidig med guidevirksomhed bl.a. på vindmølletestcentret i Østerild. Som udvikler og iværksætter stødte Christian hurtigt på Nordisk Folkecenter. 

- Der gik et lys op for mig. Tænk at der findes sådan et sted, hvor alt fra smedemestre og andre mindre virksomheder til datanørder og Ole-opfindertyper kan komme og få hjælp til test og udvikling af nogle af de mange idéer, der alt for ofte ender i skrivebordsskuffen under tegnebrættet, siger Christian Nereus Grant om sit første møde med Nordisk Folkecenter. 

Ud over at gøre brug af Folkecentrets testfaciliterer i sit eget udviklingsarbejde, har Christian Nereus Grant også siddet i Folkecentrets bestyrelse som næstformand i en årrække. Nu overtager han så formandsposten.  

Store sko at udfylde

- Ole Vagn Christensen er måske ikke så stor af statur, men han efterlader sig nogle meget store sko at udfylde her på Folkecentret. Det er derfor med en vis ærefrygt, at jeg træder ind i formandsrollen, men også med et stort ønske om at udvikle stedet videre fra de stærke hjørnesten, Ole og andre har sat og bygget på gennem 40 år, siger Christian Nereus Grant.

For den nye formand handler det blandt andet om at udvikle stedets undervisningstilbud, om centrets fysiske faciliteter og udstillinger samt om at øge Nordisk Folkecenters kendskabsgrad lokalt og nationalt. 

- Folkecentrets testfaciliteter, datasamarbejdet med virksomheder og universiteter, ulandsarbejde samt vores mangeårige trainee-program, som hvert år velkommer 15-20 ingeniørstuderende fra hele verden i et tre måneders ophold i Thy, er nogle af de store styrker i Folkecentres virke i dag. Det skal vi udvikle på og udnytte til at blive en endnu bedre partner for udvikling og vidensdeling, siger Christian Nereus Grant.

Mere brug for Folkecentret end nogensinde

For ham at se, er det i dag mindst lige så stor brug for et sted som Nordisk Folkecenter, hvis ikke endnu mere, som da det blev grundlagt i 1983. 

- Hvis ikke det er nu - med de klimamål vi har i Danmark og med den klimaalvor, vi alle sammen står i - hvornår er det så, at vi skal investere i kuvøse-miljøer af forskellig art for virksomheder og iværksættere, der arbejder med nye idéer indenfor vedvarende energi?, siger Christian Nereus Grant. 

Den nye formand ser derfor lyst på fremtiden for Nordisk Folkecenter.

- Vi har et solidt fundament, og der er et stort potentiale for at udvikle og modernisere Folkecentret. Det bliver en kunst, for stedets særlige ånd skal samtidig, selvom pionererne efterhånden slipper tøjlerne, helst bestå igennem det, siger Christian Nereus Grant. 

Næstformandsposten overtages af Per Thostrup.

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi er en dansk non-profit NGO, der siden 1983 har arbejdet for en verden på 100 procent vedvarende energi. Nordisk Folkecenter samarbejder med små og mellemstore virksomheder, civilsamfundsorganisationer, forsknings- og uddannelsescentre, fagfolk samt statslige myndigheder rundt om i verden. Centret ligger i Sdr. Ydby ned til Skibsted Fjord og driver derudover testcentre for henholdsvis små og mellemstore vindmøller ved Hundborg samt for bølgeenergi i Nissum Bredning. Nordisk Folkecenter beskæftiger i dag 14 medarbejdere og har ud over projektmidler og ydelsessalg en basisbevilling på finansloven som finansiering.