Folkerigsdag på Nordisk Folkecenter

Foreningen Frit Norden afholdte i weekenden Folkerigsdag på Nordisk Folkecenter. De “perfekte rammer for en konference”, som de udtrykte det, med vores konferencecenter og smukke omgivelser. Temaerne var energidemokrati og madsuverænitet. Weekenden bød på et spændende og tidsrelevant program.

Som oplægsholdere fra Folkecentret var forstander Jane Kruse med en guidet tur rundt på Folkecenteret, Sustainable manager Gitte Davidsen med oplæg om verdensmålenes sammenhæng med weekendens tema samt senior advisor Niels Johan Juhl-Nielsen med oplæg om Energifællesskaber.