EDI-erklæring (Equality, Diversity and Inclusion)

Equality, Diversity & Inclusion (EDI) erklæring for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi (herefter Nordisk Folkecenter).

Nordisk Folkecenter er en dansk NGO grundlagt i 1983, hvis formål er at fremme et 100% vedvarende energidrevet samfund, fri for fossile brændstoffer og atomenergi. Nordisk Folkecenters mål er at nå dette mål gennem en demokratisk og inkluderende proces, hvor borgerne ikke kun er slutbrugere uden beslutningskompetence, men en aktiv del af omstillingen.

Nordisk Folkecenter er baseret i den nordvestlige del af Danmark (Ydby, Hurup Thy) og har to søsterorganisationer i Afrika (Mali Folkecenter NYETAA i Mali og JEEP Folkecenter i Uganda), og flere under planlægning andre steder. På trods af at de deler navnet "Folkecenter" og nogle værdier, er søsterorganisationerne uafhængige af Nordisk Folkecenter, selvom samarbejder er til stede; det betyder, at nærværende erklæring, selv om den formentlig er delt i de fleste dele, kun afspejler Nordisk Folkecenters synspunkter og organisatoriske beslutninger og ikke søsterorganisationernes.

Nordisk Folkecenter er en non profit-institution, som er dagligt styret af en bestyrelse, der handler på frivillig basis. Medlemmerne af bestyrelsen er repræsentanter fra industri, kommuner, akademi og fra Nordisk Folkecenters støttegruppe og udpeges ved valg. Flere detaljer om bestyrelsen, dens sammensætning og funktion kan findes i Nordisk Folkecenters vedtægter (tilgængelig på dansk og som en uofficiel engelsk oversættelse). Bestyrelsen ansætter en direktør, som til daglig er ansvarlig for aktiviteterne i Nordisk Folkecenter. Nordisk Folkecenter er forpligtet til at støtte ligestilling i alle aspekter af sin virksomhed, i størst mulig grad. Medarbejderne i Nordisk Folkecenter repræsenterer en dygtig og mangfoldig arbejdsstyrke. Det beskæftiger 14 personer (+ 1 frivillig) med forskellig månedlig involvering. I september 2022 var den overordnede medarbejderprofil:

Køn%Øverste ledelseAdministrationKontoransatteProjektansatteVedligehold og rengøring
Kvinde4011112
Mand601224

Nordisk Folkecenter anerkender køns ikke-binære karakter og udvælger sine medarbejdere på baggrund af kompetencer. Ovenstående tabel er derfor vejledende, da der ikke rejses kønsspørgsmål under udvælgelsesprocessen.

Rekruttering, udvælgelsesproces og fleksibilitet på arbejdet

Ved rekruttering til nye talenter vil Nordisk Folkecenter:

 • Søge at rekruttere fra en så bred en talentmasse som muligt, og vil aktivt sikre, at dens rekruttering er inklusiv;
 • Ikke direkte eller indirekte diskriminere nogen ansøger eller kandidat til ansættelse i relation til køn, race, politisk syn, seksuel orientering eller religion;
 • Udvælge kandidater baseret på kvalifikationer – sikre at kandidaten med det talent, de færdigheder, de kompetencer og den erfaring, der passer bedst til stillingen, udvælges;
 • Sikre gennemsigtighed i ansættelsesprocedurer;

I annoncering af roller vil Nordisk Folkecenter:

 • Sikre, at jobbeskrivelser og annoncer ikke direkte eller indirekte udelukker nogen potentiel ansøger eller indeholder unødvendige krav, der uretfærdigt ville udelukke en ansøger;
 • Sikre, at annoncer når enhver interesseret kandidat uden hensyntagen til køn, race, politisk syn, seksuel orientering eller religion;

I udvælgelsesprocessen vil Nordisk Folkecenter:

 • Sikre, at udvælgelsespersonalet orienteres om de aftalte principper om lighed og mangfoldighed;
 • Bruge et aftalt og objektivt system for vurdering af kandidater;

I den daglige drift vil Nordisk Folkecenter:

 • Tillade fleksible arbejdstider for at give en bedre balance mellem arbejde og privatliv for alle køn; fleksible arbejdstider bør aftales på forhånd med teamet for at sikre, at centrets arbejdsoutput ikke kompromitteres og for at sikre, at andre kolleger kan dække ledige stillinger;
 • Tillade fjernarbejde, især for teammedlemmer, der har små børn. Mængden og hyppigheden af ​​fjernarbejde bør aftales med ledelsen;
 • Sørge for, at lønninger ikke er kønsdiskriminerede: lønninger vil være stillingsrelaterede og ikke kønsrelaterede. Nordisk Folkecenter følger allerede de statslige retningslinjer for løn, som i forvejen er kønsneutrale, og det vil blive ved med at være på den måde;
 • Sørge for, at ethvert fremskridt i karrieren og/eller nye stillinger i teamet annonceres korrekt blandt holdet som kønsneutrale stillinger (dvs. alle med de ønskede kvalifikationer kan ansøge);

Uddannelse & Organisationsudvikling

 • Nordisk Folkecenter tilskynder til faglig udvikling og uddannelse af sine medarbejdere. Hver medarbejder har lige adgang til træning og udviklingsmuligheder uanset race, politisk syn, seksuel orientering eller religion;

Håndtering af spørgsmålet om ubevidste skævheder blandt medarbejdere og uønsket diskrimination

Nordisk Folkecenter forstår, at nogle situationer kan føre til misforståelser, ubevidste skævheder og uønsket diskrimination, især når organisationer har forskellige generationer, der arbejder; adfærd, der engang er blevet accepteret, kan virke stødende af yngre repræsentanter, hvilket i sidste ende kan føre til skjulte eller synlige konflikter. Hos Nordisk Folkecenter udvælger vi personer også ud fra deres åbenhed, men der kan stadig opstå ubehagelige situationer. Vi er sikre på, at ingen i vores team ønsker at fornærme andre medlemmer, og for at sikre, at alle er opmærksomme på de potentielle gnidninger, som denne adfærd kan føre til, er det blevet besluttet, at følgende handlinger vil blive udført:

 • Der nedsættes et kønsudvalg. Udvalget vil være sammensat af et medlem pr. køn og vil direkte rapportere ethvert spørgsmål til direktøren. Udvalgets funktion vil være at identificere ethvert muligt problem ved at være den enhed, som enhver medarbejder, frivillig eller trainee kan henvise til. Der vil blive tildelt specifikke timer hver måned, hvor alle i teamet, der føler sig utilpas med specifikke situationer, vil have mulighed for at forklare deres problemer. Udover kønsrelaterede spørgsmål vil udvalget også være ansvarlig for enhver situation, der kan føre til enhver form for diskrimination. Efter at problemerne er identificeret, vil udvalget forsøge at løse problemerne ved først at tage konkrete tiltag (f.eks. henvende sig direkte til den eller de personer, der har skabt problemet) og, hvis det ikke resulterer i tilstrækkelige ændringer, vil udvalget inddrage direktøren i definition af en løsning. Efter hvert problem er løst, vil nye retningslinjer for teamet blive frigivet, så situationen ikke gentager sig i fremtiden. Adgang til udvalget for teammedlemmerne vil være anonymt for at sikre, at problemet takles som et generelt problem og ikke som et personspecifikt problem. Skulle der være behov for at handle på en ikke-anonym måde, vil udvalget først anmode om tilladelse til den, der anmelder sagen. Ingen handling vil blive foretaget uden personens godkendelse;
 • Et årligt spørgeskema vil blive udgivet: Spørgeskemaet vil være anonymt, og det vil give medlemmerne af teamet mulighed for at udtrykke enhver diskriminationsfølelse, de måtte have opfattet. Spørgeskemaet vil også bede teamet om at komme med forslag til løsning af de(n) præsenterede problem(er), da det på denne måde menes, at der vil være en bedre chance for at anvende de korrekte tiltag. Spørgeskemaet vil blive gennemgået af kønsudvalget sammen med direktøren, og der vil blive truffet foranstaltninger for at løse ethvert problem, der måtte opstå.
 • Nordisk Folkecenter vil aktivt søge ressourcer til at øge vores forståelse for kønsrelaterede problemer: Vi er klar over, at vores viden om emnet muligvis ikke er på det højeste niveau, hvorfor vi vil lede efter ressourcer (gennem finansieringsprogrammer), som vil gøre det muligt for os at danne medarbejdere ordentligt eller få ekstern ekspertise om emnet;